آیا کسی نیست به فریاد مردم دالکی برسد ؟

admin 1394-04-27 ۵
آیا کسی نیست به فریاد مردم دالکی برسد ؟

دالکی خبر :آنچه از نظر شما خواهد گذشت رنجنامه و درخواستی است که از سوی جمعی از مردم دالکی به مدیر کل اداره آموزش و پرورش استان بوشهر نوشته شده و نسخه ای از آن نیز به دالکی خبر ارسال شده است
مدیر کل محترم اداره آموزش و پرورش استان بوشهر
سلام علیکم

《تلخی بی توجهی مسئولین محلی و شهرستانی ، اثر شیرینی را از کام مردم دالکی برده است. 》
هرساله بافرا رسیدن زمان برداشت رطب، این میوه ی شیرین و بهشتی ، کام مردم شریف شهر دالکی شیرین می شود. اما امسال دومین سالی است که رگه های تلخی ، مزه ی شیرینی را از مزاج مردم شهر گرفته است.این تلخی ، زاییده ی بی توجهی مسئولین نسبت به خواسته ی بحق و قانونی ما مردم شهر دالکی است.خواسته ی ما بسیار روشن و منطقی و بدنبال زیاده خواهی نیستیم.
ما خواستار احیای مجدد و برگرداندن تنها دبیرستان پسرانه (شهید مفتح) به بخش دولتی هستیم. در سال گذشته عده ای با فریب اذهان عمومی و با بهانه ی عدم فضا ی مناسب ، تنها دبیرستان پسرانه شهر دالکی را به بخش غیر دولتی واگذار کردند و تلخی انحلال دبیرستان پسرانه را در کام مردم باقی گذاشتند. هر انسان فهیم و با درایتی که جوهر انصاف در وجود خود داشته باشد ، قضاوت خواهد نمود که انحلال تنها دبیرستان پسرانه شهر ، میوه ای جز تلخی به همراه نخواهد داشت.
آیا می توان پیشرفت های آموزشی در شهرهای همجوار را هر روز مشاهده کرد ولی به مردم شهر دالکی گفت که انحلال تنها دبیرستان پسرانه شهر شما و انتقال آن به بخش غیر دولتی به خیر و صلاح شماست؟ آیا به مردم دالکی باید گفت که علت انحلال تنها دبیرستان پسرانه شهر شما، عدم فضا ی مناسب است، درحالیکه ساختمان دوازده کلاسه اختصاصی مربوط به این آموزشگاه درمقابل چشم تیزبین آنان هویداست ؟ آیا وقت آن فرا نرسیده است که مسئولین به خواسته مشروع ومنطقی مردم توجه نموده و زمینه های پیشرفت را فرا راه آنان قرار دهند؟ آیا زیبنده ی مردم شهر دالکی است که شهرهای همجوار ،زبان به سخره آنان گشایند که تنها دبیرستان پسرانه شهر شما هم منحل شده است؟
چرا پس از گذشت بیش از یک سال از انحلال تنها دبیرستان پسرانه دولتی دالکی و درخواستهای مکرر ما از مسئولین محلی و شهرستانی مبنی بر برگرداندن آن هیچ ترتیب اثری داده نشده است؟
لذا اینجانبان عاجزانه از شما تقاضا داریم نسبت به احقاق حق این مردم محروم اقدامات لازم را معمول فرمایید چرا که از مسئولین دولت تدبیر و امید جز این انتظاری نخواهد رفت.

(جمعی از مردم شهر دالکی)

5 دیدگاه