انتخابات شوراها انتخاباتی سرنوشت ساز

admin 1396-01-23 ۰
انتخابات شوراها انتخاباتی سرنوشت ساز

دالکی خبر : هنگامی که زمان انتخابات نزدیک می‌شود، سیاستمداران و طرفدارانشان می‌کوشند با تشکیل کارزار انتخاباتی بر آرای مردم در حوزه‌های انتخابیه تاثیر بگذارند و حامیان یک کارزار یا به طور رسمی حمایت خود را اعلام می‌کنند یا به شکل غیرمستقیم به پشتیبانی نامزد مورد نظر خود می‌پردازند که در این میان از تبلیغات انتخاباتی برای جلب توجه رای‌دهندگان استفاده می‌کنند.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،چهار دسته انتخابات در ایران برگزار می‌شود.
ملت ایران به استناد قانون اساسی نمایندگان خودرا درمجلس خبرگان رهبری برمی‌گزیند تا رهبری نظام را مشخص و رهبری درچارچوب قانون اساسی سیاست‌های کلی نظام رابا مشورت با مجمع تشخیص مصلحت معین واعلام کنند.
همچنین ملت ایران به استناد قانون اساسی نمایندگان خودرا درمجلس شورای اسلامی برمی‌گزیند تا قوانین کشوررا درچارچوب قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام به تصویب برسانند.
ملت ایران به استناد قانون اساسی فردی را به عنوان رئیس جمهور برمی‌گزیند تا قوانین کشور را ازطریق هیات دولت اجرا کند.
براین اساس همچنین ،ملت ایران به استناد قانون اساسی در روستاها شهرها استان ها به منظور حل مشکلات منطقه خود نمایندگانی برای شوراهای محلی برمی‌گزینند.
با این نگاه ،اهمیت رای مردم مشخص می شود و هرگونه محدودیت ازسوی هر نهادی در مورد انتخابات موجب تضییع حقوق مردم در تعیین سرنوشت آنان است.
اکنون بعد از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی در آستانه انتخابات سرنوشت ساز یازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراها قرار داریم که با توجه به شرایط خاص منطقه ای و بین المللی، برگزاری این انتخابات از اهمیت و جایگاه خاصی برای ایران در ابعاد منطقه ای و بین المللی برخوردار است .
اصل شورا و مشاوره از مهم ترین اصول اجتماعی اسلام است که در منابع اسلامی با دقت و اهمیت خاصی مطرح و در سیره پیامبر اکرم(ص) و پیشوایان بزرگ اسلام جایگاه ویژه ای دارد به طوری که می توان گفت ،نهاد شورا ستون فقرات نظام اسلامی و شیوه ای اجتناب ناپذیر در مدیریت جامعه اسلامی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از قرآن کریم و سنت پیامبر و معصومین(ع) است ،اصول مهمی را در بر گرفته است که هفتمین اصل آن، مربوط به شوراست.
در این اصل بیان شده است: طبق دستور قرآن کریم «وَ امَرُ هُم شوری بَینَهُم» و« شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ » شوراها، مجلس شورای اسلامی ، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش و روستا و نظایر این ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.
انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۹۶) در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد و ایرانیان برای انتخاب نمایندگان شهر و روستا برای پنجمین دوره پای صندوق های رای خواهند رفت .

**شوراهای شهر و روستا
شورای اسلامی شهر و روستا ،شوراهایی هستند که در شهرها و روستاها ایران بطور جداگانه با رای مردم همان حوزه انتخاب می‌شوند ،همچنین شورای هر استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستان‌های تابعه هر استان تشکیل می‌شود.
بر لزوم وجود شوراهای مختلف در قانون اساسی تصریح شده‌است، اما تدوین سازوکار اجرایی آن تا دولت اول خاتمی به تعویق افتاد، اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور در ۷ اسفند سال ۱۳۷۷ با استقبال زیاد مردم برگزار شد.
فصل هفتم قانون اساسی ایران به شوراها اختصاص دارد ،این فصل شامل اصول صدم تا صد و ششم قانون اساسی است.
این بار انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۹۶) در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.
زمان ثبت نام در این دوره از انتخابات ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ تا ۶ فرودین ۱۳۹۶ بوده است.
در دوره گذشته، شوراها ۱۲۶هزارو ۱۵۳کرسی که با۸۱ هزارو ۴۳۴ عضو جانشین (علی‌البدل) روی‌هم‌رفته ۲۰۷ هزارو ۵۸۷ کرسی داشت.
براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، شمار اعضای شورای اسلامی شهرها کاهش یافت، به موجب مصوبه مجلس تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر به شرح ذیل است:شهرهای تا ۵۰ هزار نفر، پنج عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل.
شهرهای با جمعیت ۵۰ هزار نفر تا ۲۰۰ هزار نفر، هفت عضو اصلی و پنج عضو علی‌البدل.
شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر تا ۵۰۰ هزار نفر، ۹ عضو اصلی و ۶ عضو علی‌البدل.
شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر، ۱۱ عضو اصلی و هفت عضو علی‌البدل.
شهرهای با جمعیت یک میلیون نفر تا ۲ میلیون نفر، ۱۳ عضو اصلی و هشت عضو علی‌البدل.
شهرهای با جمعیت بیش از ۲ میلیون نفر، ۱۵ عضو اصلی و ۱۰ عضو علی‌البدل.
شهر تهران، بیست و یک عضو اصلی و ۱۱ عضو علی‌البدل.

**چهارمین دوره انتخابات شوراها
چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار شد.
عمر قانونی هر دوره شوراها ، چهارسال است. ولی در پی تصویب قانونی در مجلس مصوب شد که انتخابات خبرگان با مجلس و انتخابات شوراها با ریاست‌جمهوری ادغام شود و انتخابات گذشته در سال ۱۳۸۵ برگزار شد و عمر شوراهای سوم هفت سال به درازا کشید.
همچنین دوره گذشته انتخابات شوراها در سال‌های ۱۳۷۷، ۱۳۸۱ و۱۳۸۵ برگزار شده بود.
شروع به کار دوره چهارم شوراهای اسلامی، یک ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوری یازدهم بود.

** تشکیلات شوراها
برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی،‌فرهنگی، آموزشی و سایرامور رفاهی از طریق همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی‌اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به‌نام شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد و به‌منظور جلوگیری از تبعیض و‌جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان ها ونظارت بر اجرای هماهنگ آن،‌شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می‌شود.

**شورای عالی استان ها
شورای عالی استان ها از نمایندگان منتخب شوراهای استان ها که در‌مرحله اول با رای اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با اکثریت نسبی‌انتخاب و معرفی می‌شوند، تشکیل می‌شود.

**انتخاب اعضای شورای روستا و شهر
انتخاب اعضای شورای روستا و شهر و شهرک به صورت مستقیم، عمومی با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود.

**شرایط انتخاب کنندگان
– تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
– حداقل سن ۱۸ سال تمام در روز اخذ رای.
– سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رای به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.
کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از‌انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می‌توانند در همان حوزه رای دهند.

**شرایط انتخاب شوندگان
– تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
– حداقل سن ۲۵ سال تمام.
– اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.
– ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
– دارابودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا ۲۰۰خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای ۲۰۰خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق‌دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا ۲۰ هزار نفرجمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای ۲۰هزارنفرجمعیت.

** وظایف شوراها
براساس ماده ۶۸ وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از:
– نظارت وپیگیری بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا.
– ارائه پیشنهاد برای رفع کمبودها، نارسایی‌ها و نیازها به مقامات ذی‌ربط. ‌مقامات موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ ، حداکثر ظرف مدت دو‌ماه به شورا هستند.
در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب برای پیگیری‌قانونی به اطلاع مقامات مافوق می‌رسد.
– تشکیل گردهمایی عمومی برای ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخ‌به سؤالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار در‌سال و با ۱۵ روز اعلام قبلی.
– تبیین و توجیه سیاست‌های دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای سیاست‌های مذکور.
– نظارت و پی‌گیری اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته به روستا.
– همکاری با مسئولان ذیربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره‌برداری از تاسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در‌حدود امکانات.
– کمک‌رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیر مترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده‌های بی‌سرپرست‌با استفاده از خودیاری‌های محلی.
– تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها.
– پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات‌مسئول.
– همکاری با نیروهای انتظامی در جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار.
– ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیت‌های تولیدی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی.
ـ فراهم کردن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی، کتابخانه و مراکز فرهنگی، بهبود و ارتقای فرهنگی اقشار مختلف به ویژه جوانان و بانوان و برنامه ریزی در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، سوادآموزی، تهیه جغرافیای تاریخی و شناسنامه روستا و دانش بومی و سایر امور با هماهنگی مراجع ذی ربط.
– انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آیین‌نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.
– ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشارکت‌های عمومی در‌جهت گسترش فعالیتهای تولیدی .
– مشارکت در تهیه طرحهای هادی روستا و بهسازی بافتهای فرسوده و ضوابط و‌مقررات ساخت و ساز٫
– نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست‌روستا و بهره‌برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران، مزارع،‌باغها، مراتع، جنگل‌ها، محدوده‌های زیست محیطی، احیاء و لایروبی قنوات و نهرهای‌متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه‌ها به شورای بخش.
– بررسی برنامه‌های پیشنهادی ارگان های اجرائی در زمینه‌های اجتماعی،‌اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با‌ضرورت‌های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارسایی‌ها به شورای مافوق و‌مراجع اجرایی ذی‌ربط.
– نظارت بر حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و‌دارایی‌های روستا.
همچمین عزل دهیار با رای اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس آیین‌نامه مربوط انجام می‌شود و به بخشدار برای صدور حکم عزل‌اعلام می‌شود.

**هر فرد ایرانی واجد شرایط دارای یک رای است
کسانی که واجد شرایط برای انتخاب کردن هستند می‌توانند یک رای به صندوق بیندازند وهر انتخاب کننده تنها می‌تواند یک بار یک رای بدهد و همه رای‌ها برابرند و یکسان شمرده می‌شوند.
در جریان و پس از انتخابات می‌باید همه انتخاب کنندگان در خصوص اینکه به چه کسی رای داده اند و رای آنان مخفی است ، اطمینان داشته باشند.
هچنین آرای داده شده مردم را نمی‌توان تغییر داد، نمی‌توان نابود کرد و هیچ رایی را نمی‌توان پس از پایان انتخابات به آرای داده شده اضافه کرد .
بنابراین نهاد شوراها یک نهاد تصمیم گیر در بحث مدیریت شهری و محلی است و در کنار برگزاری دیگر انتخابات و این بار هم در کنار برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از اهمیت خاصی برخورداراست و ملت ایران یک بار دیگر با حضور حداکثری خود در پای صندوق های رای با انتخاباب افراد اصلح و دلسوز برای سرنوشت خود تصمیم می گیرند تا خودشان نیز در سرنوشتشان سهیم باشند .

یک دیدگاه