یک فعال صیادی: ناچاریم برای صید به نزدیک مرزها برویم/ شلیک مرزبانی عربستان بی‌سابقه بود

admin 1396-03-29 ۰
یک فعال صیادی: ناچاریم برای صید به نزدیک مرزها برویم/ شلیک مرزبانی عربستان بی‌سابقه بود

دالکی خبر: درپی کشته شدن یک صیاد ایرانی در درگیری با نیروهای مرزبانی عربستان، یکی از همکاران او می‌گوید: ماهیگران کشورهای حوزه خلیج فارس در تعقیب گله‌های ماهی مدام در حال جابجا کردن‌ قایق‌های خود در محدوده آب‌های مرزی هستند اما هرگز ازسوی نیروهای مرزبانی به سوی آنها تیری شلیک نشده بود.

به گزارش دالکی خبر به نقل از«خلیج فارس»؛ عبدالرسول غریبی ادامه داد: ماهیگیران در جستجوی گله‌های سیار ماهی، کشتی‌های خود را راهی دریا می‌‌کنند برای همین تردد صیادان حوزه خلیج فارس در محدوده آب‌های مرزی اتفاق جدیدی نیست چنانچه تا پیش از برخورد اخیر بارها پیش آمده بود که صیادانی از ایران یا عربستان وارد محدوده آب‌های یکدیگر بشوند.

وی که با ایلنا گفتگو کرده ادامه می‌دهد: در مواردی از این دست کشتی‌های صیادی در مواجه با نیروهای مرزبانی کشور طرف مقابل، متوقف شده که درنهایت پس از بررسی مدارک شناسایی و مجوز‌های تردد صیادی به فعالیت جاری خود مشغول می‌شدند و حداکثر از تردد در مسیر غلط منع می‌شدند.

این صیاد ایرانی در ادامه با بی‌سابقه خواندن حادثه برخوردی که میان نیروهای مرزبانی عربستان با همکاران ایرانی او اتفاق افتاده است، گفت: ماهیگیران ایرانی و عربستانی سال‌هاست که در این آب‌ها ماهیگیری می‌کنند و تاکنون نه دیده و نه شنیده‌ایم که اتفاقی نظیر شلیک به چند قایق صیادی رخ داده باشد زیرا مرزهای آبی تعیین شده در مسیر تردد گله‌های ماهی قرار دارد.

به گفته غریبی؛ در شرایطی که به دلیل افزایش آلودگی آب‌های ساحلی، منابع صیدی خلیج فارس در حال کم‌شدن است، صیادان حاضر در محدوده این آب‌ها ناچارند مدام کشتی‌های خود را به مناطق دورتر از ساحل هدایت کنند اما با اتفاقی که روز گذشته افتاد اکنون امنیت شغلی صیادان بیش از گذشته تهدید شده است.

براساس مقررات حقوق بین‌الملل ازجمله کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریا و کنوانسیون ژنو راجع به دریای سرزمینی و منطقه نظارت، مرز دریای سرزمین معمولاً به خط فرضی‌ای گفته می‌شود که فاصله‌ای برابر با حداکثر دوازده مایل دریایی (هر مایل دریایی امروزه معادل ۱۸۵۲ متر تعریف می‌شود) از خط مبدأ ساحل هر کشور دارد. این مرز برای منطقه نظارات ۲۴ مایل و برای مناطق فلات قاره و انحصاری اقتصادی ۲۰۰ مایل است.

یک دیدگاه