سیروس بنه‌گزی انتخابات شورای شهر و مدیریت درمانده استان

admin 1396-04-21 ۰
سیروس بنه‌گزی انتخابات شورای شهر و مدیریت درمانده استان

حدود دو ماه از انتخابات شورای شهر بوشهر می گذرد و هنوز بازار شایعه ها پیرامون چگونگی برگزاری و نظارت بر این انتخابات نقل محافل است. دو ماه هست که هر جا پا می گذاری مواجه می شوی با بازار حرف و گفتگو درباره انتخابات شورا، فلانی اینقدر هزینه کرده تا پیروز شده، فلانی این هدایا را داده، فلانی در رای شماری روز اول بالا بوده بعد یکهو رای اش ریزش کرده، فلانی در دو روز اول اصلا اسمش در میان بیست نفر اول نبوده بعد یکهو بالا آمده، فلانی که یک طرف کارزار انتخابات بوده هزینه ١۵٠٠ دست نهار و شام عوامل اجرایی انتخابات را پرداخت کرده، فلانی از مسئولان فلان نهاد شهری در حوزه شمارش رای حضور جدی داشته، فلان نهاد شهری لیست انتخاباتی داشته و…

خلاصه سر هر کوی و خیابان و اداره و محل کار و کسب نقل حکایتی است مانده از انتخابات شورا و تنها کسی که خود را به نشنیدن می زند، نهادهای اجرایی و نظارتی و در راس آن مدیریت استان و شیخ ناظر بر انتخابات است.

از همه این اخبار گذشته، انتشار خبر گزارش اداره بازرسی استان مبنی بر تخلف در ماجرای ٢۴ میلیاردی شهرداری به عنوان موج دوم شایعات در مورد شورای پر دردسر بازار حرف و بحث شایعه و مجلس ارایی را فراهم آورده است. اما آنچه در موج دوم خبرها پیرامون شورای چهارم و شهردار به بحث اصلی تبدیل شده، نشانه های استیصال در مدیریت استان در برخورد با این خبر موج دوم است.

فعالین سیاسی در سطح استان بر این باورند که مدیریت استان در یک انتخاب بد و بدتر مانده است، یکی آنکه اگر در جهت رفع شایعات و اجرای قانون در این امر دخالت کند، بازخورد آن به پیروزی شورای اصلاح طلبانی ختم خواهد شد که از منتقدین جدی مدیریت استان هستند و اگر بخواهد سکوت کند، به ادامه کار شهرداری توام می شود که در این چهارساله هرگز حاضر نشده قدرت وی در امور شهری مرکز استان را بپذیرد.

این موضوع و درماندگی مدیریت استان در حل آن و عدم پاسخ به افکار عمومی در برابر سوالات بسیار در سطح جامعه تبدیل به بختکی شده که گویی استانداری پاسخی برای رهایی از ان نمی یابد.

*دبیر حزب کارگزاران سازندگی شاخه بوشهر

یک دیدگاه