تاییدیه زیست محیطی پتروشیمی دشتستان توسط اداره کل محیط زیست استان بوشهر+سند

admin 1396-05-11 ۰
تاییدیه زیست محیطی پتروشیمی دشتستان توسط اداره کل محیط زیست استان بوشهر+سند

دالکی خبر: حضور وزیر صنعت و معدن به منظور کلنگ زنی پروژه پتروشیمی دشتستان در آبپخش، با اعتراض تعدادی از ساکنان این منطقه همراه بود که مانع کلنگ زنی این پتروشیمی گردید.

به گزارش دالکی خبر، دلیل اصلی مطرح شده برای این اعتراض ها، عدم موافقت سازمان محیط زیست با احداث این پتروشیمی بوده است که موجبات نگرانی سازمان های مردم نهاد و دوستداران محیط زیست را فراهم کرده است.

اما در سکوت اداره محیط زیست استان بوشهر، بررسی سوابق این پتروشیمی نشان می دهد که تمهیدات محیط زیستی پتروشیمی دشتستان از سوی اداره کل محیط زیست استان بوشهر مورد موافقت قرار گرفته است.

بر اساس فرم شماره ۶ (مختص گزارشات ارزیابی محیط زیستی طرحهای منطقه ای) که به امضای حسین دلشب مدیرکل محیط زیست استان بوشهر رسیده است، پتروشیمی دشتستان واقع در شهر آبپخش با توجه به راهکارها و تمهیدات پیشنهادی مندرج در گزارش ارزیابی طرح موردنظر و نیز بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا در راستای کاهش آلایندگی نقش خود را به طور مناسبی در این زمینه ایفا خواهد کرد.

بر اساس این گزارش که در تاریخ ٢۴ مرداد ماه سال ٩۵ (دقیقا یک سال پیش) تنظیم شده است، صحت و سقم اطلاعات ارائه شده در گزارش ارزیابی برای تشریح وضعیت موجود محیط زیست، تا حدود زیادی منطبق با شرایط طبیعی اکوسیستم منطقه مطالعاتی می باشد.

در این گزارش اداره محیط زیست استان بوشهر، به عدم استفاده طرح پتروشیمی دشتستان از آب های زیرزمینی اشاره و ذکر گردیده: “با توجه به حساسیت های محیطی موجود در شعاع تاثیرگذار طرح (نظیر وجود دشت های ممنوعه، آبخوان سفره های آب شرب، حوزه آبخیز بلافصل سدهای تامین کننده آب شرب و…) پیش بینی تامین آب موردنیاز طرح از سد رئیسعلی دلواری بوده و از ظرفیت آبهای زیرزمینی منطقه استفاده نخواهد کرد.

به گزارش اتحاد خبر، نکته جالب توجه این است که در بند ١٢ این گزارش که به امضای مدیرکل محیط زیست نیز رسیده است، نظر شفاف اداره محیط زیست استان بوشهر در مورد گزینه های مکانی طرح پتروشیمی دشتستان بدین شرح آمده است:
“گزینه مکانی طرح (پتروشیمی دشتستان) با ضوابط استقرار صنایع همخوانی دارد.”
۱۶۴۸۷۴۷_۱۱۹۳

۱۶۴۸۷۵۱_۷۱۵۴

یک دیدگاه