در حضور فرماندار دشتستان؛ هیات رئیسه شورای اسلامی شهر برازجان انتخاب شد

admin 1396-06-01 ۰
در حضور فرماندار دشتستان؛ هیات رئیسه شورای اسلامی شهر برازجان انتخاب شد

دالکی خبر: در حضور فرماندار دشتستان هیات رئیسه شورای اسلامی شهر برازجان انتخاب شد. به گزارش اتحاد خبر؛ در این جلسه پس از سخنان فرماندار دشتستان ابتدا هیات رئیسه سنی شورای شهر انتخاب شده و مراسم تحلیف برگزار گردید و پس از ادای سوگند اعضای شورای اسلامی شهر به قرآن کریم، هیات رئیسه دائم برای مدت یکسال انتخاب شدند که به قرار ذیل …
……………………………………………………………………………….
دالکی خبر: در این جلسه ابتدا دکتر ارسلان زارع ضمن تقدیر و تشکر از تلاش و کوشش های اعضای شورای اسلامی دوره ی چهارم شهر برازجان، با اشاره به نقش و جایگاه شوراهای اسلامی در قانون اساسی به وظایف خطیر اعضای شوراهای اسلامی پرداخت و بر اجرای قانون و خدمت صادقانه به شهروندان تاکید نمود.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری دشتستان، فرماندار دشتستان افزود: در اجرای ماده ۱۸ قانون انتخابات و ماده ۳ آئین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر بایستی در اولین جلسه، اعضای شورای اسلامی شهر، هیات رئیسه دائم شامل رئیس، نائب رئیس و حداقل یک نفر منشی را انتخاب کنند.

در ادامه جلسه پس از سخنان فرماندار دشتستان ابتدا هیات رئیسه سنی انتخاب و مراسم تحلیف برگزار گردید و پس از ادای سوگند اعضای شورای اسلامی شهر به قرآن کریم ، هیات رئیسه دائم برای مدت یکسال انتخاب شدند که به قرار ذیل می باشد:
آقای مهدی نیکنام به عنوان رئیس
آقای نوید متین به عنوان نائب رئیس
آقای هادی دشتی به عنوان منشی
هر کدام با اجماع و رأی ۷ نفر و آقای نوید متین به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر برازجان در شورای اسلامی شهرستان با ۵ رأی انتخاب و معرفی گردیدند.

یک دیدگاه