هیات رئیسه شورای اسلامی شهر دالکی انتخاب شد

admin 1396-06-01 ۰
هیات رئیسه شورای اسلامی شهر دالکی انتخاب شد

دالکی خبر: در این جلسه ابتدا دکتر ارسلان زارع ضمن تقدیر و تشکر از تلاش و کوشش های اعضای شورای اسلامی دوره ی چهارم شهر دالکی ، با اشاره به نقش و جایگاه شوراهای اسلامی در قانون اساسی به وظایف خطیر اعضای شوراهای اسلامی پرداخت و بر اجرای قانون و خدمت صادقانه به شهروندان تاکید نمود. به […]
…………………………………………………………………………….. دالکی خبر: به گزارش دالکی خبر به نقل از اتحاد خبردر این جلسه ابتدا دکتر ارسلان زارع ضمن تقدیر و تشکر از تلاش و کوشش های اعضای شورای اسلامی دوره ی چهارم شهر دالکی ، با اشاره به نقش و جایگاه شوراهای اسلامی در قانون اساسی به وظایف خطیر اعضای شوراهای اسلامی پرداخت و بر اجرای قانون و خدمت صادقانه به شهروندان تاکید نمود.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری دشتستان، فرماندار دشتستان افزود: در اجرای ماده ۱۸ قانون انتخابات و ماده ۳ آئین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر بایستی در اولین جلسه، اعضای شورای اسلامی شهر، هیات رئیسه دائم شامل رئیس، نائب رئیس و حداقل یک نفر منشی را انتخاب کنند.
در ادامه جلسه پس از سخنان فرماندار دشتستان ابتدا هیات رئیسه سنی انتخاب و مراسم تحلیف برگزار گردید و پس از ادای سوگند اعضای شورای اسلامی شهر به قرآن کریم ، هیات رئیسه دائم برای مدت یکسال انتخاب شدند که به قرار ذیل می باشد:
آقای عباس تدین به عنوان رئیس
آقای غلامحسین پناه به عنوان نائب رئیس
خانم عصمت دانش به عنوان منشی
آقای روح الله جوکار به عنوان خزانه دار
آقای وحید ترکی به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر دالکی در شورای اسلامی شهرستان
هر کدام با اجماع و رأی ( ۵ )نفر انتخاب و معرفی گردیدند.
این پایگاه خبری نیز ضمن تبریک مجدد به دوستان شورایی برای این عزیزان آرزوی موفقیت میکند.

یک دیدگاه