امان از دست‌اندازها در جاده برازجان و دالکی

admin 1396-08-27 ۰

(پیامک) در جاده برازجان و شهر دالکی دست اندازهای متعددی ایجاد شده و هر از گاهی به آن اضافه می گردد، در حالی که حتی رنگ روشنی روی آن پاشیده نمی شود که در تاریکی مشخص باشد، تابلو هشدار پیشکش.

۰۹۱۷۹۰۳۶

یک دیدگاه