شورای پنجم و آزمون منافع عمومی؛ ابزار دموکراسی برای انتخاب شهردار سیاسی

admin 1396-09-12 ۰
شورای پنجم و آزمون منافع عمومی؛ ابزار دموکراسی برای انتخاب شهردار سیاسی

دالکی خبر: براساس برنامه ریزی صورت گرفته، امروز شورای نوپای پنجم برای دومین بار طی سه ماه گذشته دست به انتخاب شهردار آینده بوشهر خواهد زد، تغییر و تحولی که در هیچکدام از ادوار شوراهای بوشهر طی این مدت کوتاه رخ نداده بود، ولی استفساریه مجلس مبنی بر منع بکارگیری بازنشستگان، منجر به پایان کار غلامعلی میگلی نژاد و تکاپو برای تعیین شهردار جدید شد.

به گزارش «دالکی خبر»؛ به نقل از خلیج فارس مطابق شنیده ها از میان ۶ گزینه باقی مانده شهرداری، باید عبدالخالق برزگرزاده، احمد جعفری نسب و علی مهرپویا را جدی تر از دیگران دانست.

نمایشی به نام ارائه برنامه کاندیداهای شهرداری

در حالی که به نظر می رسد اکثریت شورای پنجم تصمیم خود را برای انتخاب شهردار آینده بوشهر گرفته است، دعوت از گزینه ها برای ارایه برنامه بیشتر به نمایشی برای نشان دادن برنامه محوری شورا شبیه است آنهم درحالی که با رایزنی فشرده بعضی از اعضای شورا و فشار افراد و گروه های خارج از شورا، به نظر می رسد انتخاب شهردار انجام پذیرفته است ، وضعیتی غیرشفاف و آکنده از زد و بند که انتخاب شهردار آینده را بیش از آنکه محصول دغدغه های توسعه محوری مبدل کند، نتیجه لابی گری های سیاسی کرده و منافع عمومی پازل گمشده این عرصه خواهد بود.

اما یادآوری چند نکته خالی از لطف نیست، به امید آنکه تلنگری به آنهایی باشد که در جایگاه وکالت مردم بوشهر قرار گرفته و علی الظاهر بیش از هرچیز باید منافع شهروندان را محصول رای و تصمیم خود قرار دهند.

شهر بوشهر بیش از آنکه نیازمند شهرداری سیاسی باشد، محتاج مدیری عملیاتی است که ضمن آشنایی با کار در شهرداری بتواند موتور به گل نشسته توسعه این شهر را به حرکت درآورد، اما شوربختانه شنیده ها از خروجی جلسات خصوصی اعضا شورا حاکی از آن است که بیشترین تلاش ها برای ایجاد حیات خلوت سیاسی در شهرداری با حربه اعتماد مردم و پول بیت المال است.

در این میان از اعضا شورا که در صدد انتخاب سیاسی ترین شهردار برای بوشهر هستند باید پرسید هدف مردم از اعتماد به شما چه بود؟ آیا انتخاب یک مدیر تحول خواه، خلاق و آشنا به مقوله توسعه و عمران شهری خواست مردم است یا فردی که قرار است شهرداری را تبدیل به خانه امنی برای زدو بندهای پشت پرده باندی آن هم از کیسه مردم کند؟

با وجود آنکه تقریبا محافل خبری از چند روز گدشته چینش امروز گزینه های شهرداری و رای احتمالی هر یک از اعضای شورا را از قبل پیش بینی کرده اند و تقریبا برای همه روشن است کدامیک از اعضا به چه کسی رای خواهد داد، باید با افسوس گفت نمایش بررسی برنامه های گزینه ها در شورا، بیشتر به طنز تلخی می ماند که بی شباهت به استفاده از ابزار دموکراسی جهت رسیدن به مقاصد سیاسی نیست.

شورا در مسیر منافع عمومی یا سیاسی؟

جای هیچ شکی نیست که در این بین تعدادی از اعضا شورا تلاش خود را بر انتخاب فردی که توان مدیریت شهر داشته باشد متمرکز کرده اند، اما نگاه غالب در شورا چیزی دیگری از آینده بوشهر و شهرداری آن نشان می دهد.

با این همه، ظاهرا مهمترین ایراد بر انتخاب شهردار آینده، شیوه انتخاب گزینه نهایی است، چرا که عملا هیچ مجالی برای حضور گزینه های توانمندتر و بررسی برنامه آنها وجود ندارد.

مطابق مصوبه شورا، از ساعت ۱۴ امروز، هریک از گزینه های شهرداری فرصت یک ساعته برای تشریح برنامه هایشان خواهند داشت تا در نهایت با تنفسی کوتاه، شورا درباره انتخاب شهردار آینده تصمیم گیری کند، روشی که نمایشی بودن ارائه برنامه توسط گزینه را بیش از پیش روشن می کند.

اگرچه مطابق شنیده ها، تعدادی از اعضای شورا خواستار مجال بیشتری برای بررسی برنامه ها شده اند تا شهردار با صبر و حوصله بیشتری تعیین شود؛ اما اصرار افرادی که در زمان تعیین سرپرست شهرداری، خواستار تعیین فوری شهردار بودند، شائبه سیاسی بودن انتخاب امروز را تقویت نموده، از این رو باید گفت ارائه برنامه کاندیداها بیشتر به نمایشنامه ای می ماند که انتهای آن به سخره گرفتن مردم و سایر گزینه هاست!

به هر روی، تنها براساس شنیده ها نمی توان قضاوت قطعی کرد که کلید شهرداری به چه کسی سپرده می شود، اما قطعا انتخاب امروز نشان می دهد شورای پنجم در آزمون منافع عمومی یا منافع سیاسی، کدام مسیر را برگزیده است.

یک دیدگاه