رییس شورای شهر: رای دیوان عدالت به معنای بازگشت میگلی‌نژاد به شهرداری نیست+سند

admin 1396-10-23 ۰
رییس شورای شهر: رای دیوان عدالت به معنای بازگشت میگلی‌نژاد به شهرداری نیست+سند

دالکی خبر: رییس و سخنگوی شورای شهر بوشهر با اشاره به استعلام اخیر از دیوان عدالت اداری می گوید: رای اخیر به معنای بازگشت میگلی نژاد به شهرداری نیست.

به گزارش «دالکی خبر»؛ ابوذر دهدار در یادداشتی عنوان کرد:

شهروندان گرامی و ارجمند بندر بوشهر
با سلام
همانگونه که مستحضرید در روزهای اخیر بحث بازگشت بکار جناب اقای میگلی نژاد به استناد دستور موقتی که به این شورا ابلاغ گردیده بود با شبهات و تاملاتی همراه بود.

در همین راستا به عنوان رییس شورا جهت اخذ تفسیر از دستور موقت صادره و رفع شبهات پیش امده، به شعبه دوم دیوان عدالت اداری مراجعه نموده که بر اساس دستور قاضی محترم شعبه صادر کننده قرار، به موجب نامه٩۶٠٩٩٨٠٩٠۴٠٠١۵۶۶ مورخ ٩۶/١٠/٢٣ به این شورا ابلاغ گردید دستور موقت صادره به منزله بازگشت بکار جناب آقای میگلی نژاد نبوده و ایشان تا تعیین تکلیف نهایی پرونده حق بازگشت بکار را به عنوان شهردار نخواهند داشت.

لذا تا صدور تصمیم نهایی دیوان عدالت اداری سرپرست شهرداری کماکان به فعالیت های خود ادامه خواهد داد. بدیهی ست چنانچه رای دیوان عدالت اداری ناظر بر بازگشت جناب آقای میگلی نژاد به سمت شهرداری باشد این شورا خود را ملزم به تبعیت از دستورات مقامات قضایی می داند.

پاسخ شعبه دوم دیوان عدالت اداری به استعلام شورای شهر درباره رای قبلی


رای نخست دیوان عدالت و توقیف موقت مصوبه شورا مبنی بر پایان کار میگلی نژاد

یک دیدگاه