با اصرار ۵ عضو شورا؛ پرونده شهردار بوشهر به هیات حل اختلاف رفت

admin 1396-11-21 ۰
با اصرار ۵ عضو شورا؛ پرونده شهردار بوشهر به هیات حل اختلاف رفت

به گزارش «دالکی خبر»؛ همزمان با سومین ماه اداره شهرداری بوشهر به صورت سرپرستی، اعضای شورای شهر در نشستی غیرعلنی که جمعه شب در عمارت امیریه برگزار گردید، با ۵ رای موافق و ۴ رای مخالف، بر تصمیم قبلی (ابطال مصوبه شماره ۱۹ و بازگشت میگلی نژاد به شهرداری) اصرار کردند و نظریه اخیر هیات انطباق مستقر در فرمانداری را نپذیرفتند.

هیات انطباق که شامل فرماندار، نماینده دادگستری و عضو شورای شهرستان می باشد، درخصوص مصوبه شورا که ۵ رای موافق و ۴ رای مخالف داشت، اعلام کرد که ابطال مصوبه در اختیار دیوان عدالت اداری یا هیات حل اختلاف استان می باشد.

در جلسه جمعه شب شورا، ۵ عضو شامل نصرتی، هاشم زاده، آسایش، برزگرزاده و عبدالله زاده بر تصمیم قبلی شان مبنی بر بازگشت میگلی نژاد اصرار کردند. همانند گذشته دهدار، دولابی، شمشیری و توسلی هم به این موضوع رای منفی دادند.

براین اساس نظر هیات تطبیق مصوبات فرمانداری رد شد و اختلاف شورا و فرمانداری به هیات حل اختلاف استان رفت.

این هیات که ظرف ۲۰ روز مکلف به اعلام نظر می باشد، شامل دو نماینده مجلس (خدری و سعادت)، استاندار، رئیس کل دادگستری و یک عضو از شورای استان است.

با توجه به تاکید استاندار خطاب به شورای شهر مبنی بر تسریع در تعیین تکلیف شهرداری بوشهر طی ماههای اخیر، انتظار می رود اکنون که توپ ماجرا به زمین استانداری افتاده، گراوند زمینه تشکیل سریع تر جلسه هیات حل اختلاف و تصمیم گیری درباره این مسئله و اصرار شورا را فراهم نماید.

شورای پنجم بوشهر در آغاز کار خود در شهریورماه میگلی نژاد را در سمت شهردار ابقا کرد.

سپس در ۲۰ آبان ماه به استناد قانون جدید منع بکارگیری بازنشستگان و اینکه میگلی نژاد مداراکی دال بر اینکه شامل موارد استثنا نمی شود، پایان کار وی با ۶ رای موافق و ۳ رای ممتنع مصوب شد.

پس از کش و قوس های بسیار معاون مالی اداری به عنوان سرپرست شهرداری تعیین شد و همزمان میگلی نژاد در دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه شماره ۱۹ شورا درباره پایان کارش شد که منجر به صدور رای موقت شعبه دوم دیوان گردید که در آن اعلام شده تا زمان صدور رای نهایی، مصوبه شماره ۱۹ متوقف می باشد.

پس از آن، ۵ عضو شورای شهر بوشهر طرحی درباره ابطال مصوبه شماره ۱۹ را کلید زده و خواستار بازگشت میگلی نژاد شدند که کمیته انطباق فرمانداری آن را رد نمود و اکنون ۵ عضو شورا به عنوان اکثریت بر آن اصرار ورزیده و ماجرا برای تصمیم نهایی به هیات حل اختلاف استان ارجاع شد.

یک دیدگاه