درباره ما

پایگاه خبری تحلیلی دالکی خبر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:امید مجاهد

دارای مجوز رسمی  به شماره  94/12906  از هیات نظارت بر مطبوعات

شماره تماس: ۰۹۱۷۷۷۲۴۶۷۰