آخرین جزییات تقسیمات کشوری استان بوشهر منتشر شد+جدول

دالکی خبر: براساس آخرین تقسیمات کشوری، استان بوشهر دارای ۴۰ شهر و ۲۷ بخش است.

به گزارش دالکی خبر؛ گزارش آماری عناصر و واحدهای تقسیماتی کشور بر اساس آخرین مصوبات تقسیماتی هیات وزیران تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۰ منتشر شد.

بر اساس این گزارش، تقسیمات کشوری در قالب ۳۱ استان کشور، ۴۶۹ شهرستان، ۱۱۵۷ بخش، ۱۴۲۴ شهر و ۲۷۱۹ دهستان، سامان یافته است.

مدیرکل تقسیمات کشوری، همچنین تعداد فرمانداری های ویژه در سراسر کشور را در مجموع ۳۹ فرمانداری برشمرد.