دعوای آب و هوا در بنزین!

دالکی خبر: به نظر می رسد باتوجه به اظهارات ضدونقیض در این باره باید یک هیئت کارشناسی و مجموعه های نظارت بر کیفیت محصولات نظیر اداره استاندارد یک بار برای همیشه پاسخ علمی به احتمال این موضوع بدهد.

ادعای فروش آب و هوا همراه بنزین از سال ها پیش مطرح است و هر از چندی گلایه های مردم از کم فروشی در برخی جایگاه‌های بنزین در فضای مجازی مورد توجه قرار می گیرد.

به تازگی یکی از کاربران در شبکه های اجتماعی چنان از این مشکل به تنگ آمده که در صفحات خود از جمله توئیتر نوشته: «یه بار به پمپ بنزین رفتم. ظرفیت باک ماشین من، ۴۰ لیتر است و به همین دلیل هم برای ۴۰ لیتر کارت کشیدم. ناگهان مسئول باجه گفت ۵۶ لیتر بنزین زدی و کم کشیدی.» کاربران بسیاری هم در زیر همین توئیت از تجربیات مشابه خود نوشته بودند.

 اضافه کردن آب به بنزین

یکی از اتهام هایی که درباره کم فروشی برخی جایگاه داران مطرح می شود، اضافه کردن آب به بنزین است.