دالکی خبر: در این نشست ۲ نفر از اعضا رای سفید و یک نفر هم به علی نامی نظری رای داده است.

قدوسی شهردار برازجان شد

دالکی خبر: در نشست امشب شورای شهر برازجان، مرتضی قدوسی به عنوان شهردار جدید انتخاب و جهت صدور حکم به استانداری معرفی شد.

به گزارش دالکی خبر؛ در این نشست پس از ارائه برنامه دو گزینه شهرداری، در رای گیری صور گرفته، مرتضی قدوسی چهار رای موافق اعضای شورا را بدست آورد.

همچنین ۲ نفر از اعضا رای سفید دادند و یک نفر هم به علی نامی نظری رای داده است.

قدوسی عضو دوره چهارم شورای شهر برازجان بوده است.

شورای شهر برازجان در ابتدای کار بهزاد احمدی فرد را به عنوان سرپرست شهرداری و سپس شهردار منتخب معرفی کرد، ولی حکم وی توسط استاندار امضا نشد و برهمین اساس اوایل هفته جاری امرالله عباسی عطیبه معاون عمرانی شهرداری به عنوان سرپرست تعیین شد.