دالکی خبر: اگرچه نرخ فلاکت در بوشهر در استان های میانه و در حوالی میانگین کشوری برآورد شده، اما این افزایش معنادار به معنای سفره‌ های کوچک‌ تر، خشن تر شدن چهره فقر و شکاف های عمیق تر تغبیر شود.

شاخص فلاکت در بوشهر افزایش یافت+اینفوگرافیک

دالکی خبر: نرخ فلاکت استان بوشهر در نیمه نخست ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۵ درصد افزایش یافت.

به گزارش دالکی خبر؛ «فلاکت» شاخص اقتصادی است که از جمع کردن دو شاخص‌ بیکاری و تورم به دست می‌آید و بیانگر وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه است.

بنابراین هرچه نرخ بیکاری رو به افزایش باشد و تورم نیز رشد فزاینده ای را دنبال کند، شاخص «فلاکت» نیز صعودی خواهد بود.

گزارش های رسمی مرکز آمار نشان می دهد در پایان تابستان ۱۴۰۰، شاخص فلاکت در استان بوشهر روی ۵۷٫۷ واحد قرار گرفته و بین استان های نارنجی (میانه) از این نظر می باشد.

این درحالی است که شاخص فلاکت استان بوشهر نسبت به پایان سال گذشته ۲۰ درصد و دوره مشابه ۲۵ درصد رشد داشته است.

اگرچه نرخ فلاکت در بوشهر در استان های میانه و در حوالی میانگین کشوری برآورد شده، اما این افزایش معنادار به معنای سفره‌ های کوچک‌ تر، خشن تر شدن چهره فقر و شکاف های عمیق تر تغبیر شود.

قطعا تحریم ها در کنار ضعف دولت در حوزه های اقتصادی در بروز این شرایط غیرقابل انکار است، اما نباید از سهم تقصیر مدیران استانی خصوصا در حوزه اقتصادی به آسانی گذشت که خصوصا تورم بالا، زمینه ساز فلاکت مردم استان شده است.

از این رو، تا از میزان «نارکارآمدی» مدیریتی خصوصا در دستگاههای اقتصادی کاسته نشود، امیدی به بهبود شرایط فلاکت زده مردم نیست.