دالکی خبر: به نظر می رسد نهادهای نظارتی باید به این شیوه که نوعی کاسبی از شمار بالای بیکاران جامعه است ورود کنند.

کاسبی شرکت برق از آزمون استخدامی+عکس

دالکی خبر: در فراخوان جذب ۹ نفر توسط شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، متقاضیان برای ثبت نام باید ۲۰۰ هزارتومان پرداخت کنند.

به گزارش دالکی خبر؛ جدا از اینکه برای جذب ۹ نفر که شامل مامور، راننده و کارگر است چه آزمون استخدامی قرار است برگزار شود، هدف از دریافت ۲۰۰ هزارتومان هم مشخص نیست.

کافیست ۲ هزار نفر برای شرکت در این آزمون ثبت نام کنند کنند تا مبلغ پرداختی هرکدام جمعا به رقم ۴۰۰ میلیون تومان برسد.

به نظر می رسد ضروری است نهادهای نظارتی به این شیوه که نوعی کاسبی از شمار بالای بیکاران جامعه است ورود کنند.