خلیج فارس: با وجود تاکید رییس جمهوری در سفر مهرماه به استان مبنی بر ارائه بسته و طرحی توسط استان برای دیده شدن سهم بوشهر از مواهب و منابع انرژی، اما استان تاکنون در این خصوص فعال عمل نکرده و خبری از پیگیری این دستور رییس جمهوری نیست؛ مشابه سرنوشت دستور رییسی برای ساماندهی ته لنجی طی 20 روز!

سهم بوشهر از سود پتروشیمی‎ها؛ قطره ‎ای از دریا!

دالکی خبر: با وجود تاکید رییس جمهوری در سفر مهرماه به استان مبنی بر ارائه بسته و طرحی توسط استان برای دیده شدن سهم بوشهر از مواهب و منابع انرژی، اما استان تاکنون در این خصوص فعال عمل نکرده و خبری از پیگیری این دستور رییس جمهوری نیست؛ مشابه سرنوشت دستور رییسی برای ساماندهی ته لنجی طی ۲۰ روز!

سجاد محمودی

استان بوشهر میزبان خیل عظیم صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است که علی‌رغم درآمدهای بسیار زیادی که برای کشور دارند، سود و عایدی چندانی برای میزبان خود نداشته‌اند.

شورای راهبردی پتروشیمی‌ها که از سال ۱۳۹۸ با هدف سازماندهی مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های منطقه ویژه انرژی پارس تأسیس شد نیز اعتباراتی به این منظور اختصاص می دهد که نسبت به درآمد آنها قطره‎ای در برابر دریاست.

فقط ۱۰۰ میلیاردتومان

مسعود حسنی مدیرعامل پتروشیمی پارس و مسئول شورای راهبردی پتروشیمی‌های عسلویه اخیرا گفته: در سال گذشته مبلغی در حدود ۶۶ میلیارد تومان توسط این شورا (توسط ۲۳ پتروشیمی) در قالب عمل به مسئولیت‌های اجتماعی هزینه شده که امسال به ۱۰۰ میلیاردتومان می رسد.

https://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1400/8/27/7264853_688.jpg

سهم ناچیز

برای شفافیت بیشتر درباره سهم رقم اعلامی به عنوان مسئولیت اجتماعی از سود پتروشیمی ها، این موضوع را از سایت یکی از پتروشیمی‌ها استخراج و برای نمونه مثال می‌زنیم.

شرکت پلیمر آریاساسول در سال گذشته با سودی بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان (که بخشی از آن در قالب سود سهام به مردم و قسمت عمده آن به دولت می‌رسد) فقط ۱۱ درصد از بودجه ۶۶ میلیارد تومانی شورای راهبردی پتروشیمی ها در سال قبل را تقبل می‌کند.

به عبارتی سهم این پتروشیمی از مسئولیت های اجتماعی حدود هشت میلیارد تومان بوده که تنها ۳۷ درصد از سود (و نه درآمد) یک روز این مجتمع را شامل می شود.

این حساب و کتاب‌ برای تمامی شرکت های پتروشیمی های فعال در منطقه ویژه پارس قابل تعمیم است.

حق مردم خیلی بیشتر از اینها است

مهمترین پرسش این است که چه تناسبی بین درآمد مجتمع‌های پتروشیمی استان و مبلغ مصوب سالیانه به عنوان مسئولیت های اجتماعی جود دارد؟

مسئول شورای راهبردی پتروشیمی‌ها رشد مبلغ مصوب این شورا را مهم تلقی می‌کند، ولی از دید کسی که کمترین دانسته‌ای راجع به درآمد و یارانه دریافتی این پتروشیمی‌ها (خصوصا گاز ارزان و زمین رایگان) داشته باشد، ارقام اعلامی نسبت به سود هر مجتمع (که ما فقط یک مثالش را قید کردیم) تا کنون چیزی بیش از قطره‌ای در برابر دریا نبوده است.

نکته مهم تر این است که افزایش مبلغ مصوب شورای راهبردی پتروشیمی ها الزاما به معنای اجرای پروژه و اقدامات بزرگ تر نیست، بلکه همپای رشد نرخ ارز و تورم بوده و ۱۰۰ میلیارد امسال، شاید به اندازه ۲۰ میلیارد سال گذشته ارزش نداشته باشد، ضمن اینکه نباید فراموش کرد این تغییرات ارزی به دلیل صادرات محور بودن پنروشیمی ها به سود آنها تمام شده است.

دولت منتظر طرح استان

به نظر می رسد یکی از دلایل این وضعیت، ضعف مطالبه گری استان از نمایندگان مجلس و استاندار تا رسانه ها و فعالین فرهنگی و اجتماعی می باشد که باعث شده پتروشیمی ها با درآمدهای نجومی شان در حاشیه امن قرار گرفته و کمک های شان به استان حکایت کمک به فقیر باشد.

از طرفی با وجود تاکید رییس جمهوری در سفر مهرماه به استان مبنی بر ارائه بسته و طرحی توسط استان برای دیده شدن سهم بوشهر از مواهب و منابع انرژی، اما استان تاکنون در این خصوص فعال عمل نکرده و خبری از پیگیری این دستور رییس جمهوری نیست؛ مشابه سرنوشت دستور رییسی برای ساماندهی ته لنجی طی ۲۰ روز!

از این رو ضرورت دارد با ایجاد معاونت انرژی در استانداری و سپردن آن به چهره ای متخصص، توانمند و دارای تجربه در این حوزه، سهم استان از ثروت های خدادای اش به شکل مطلوب و موثری پیگیری شود.