محکومیت یک مدیرکل سابق در استان بوشهر

به گزارش دالکی خبر؛ اسحاق شهبازی گفت: با اقدام بازرسی کل استان بوشهر، حکم بدوی مدیر کل سابق، ذیحساب و یک کارشناس مالی یکی از دستگاه‌های دولتی صادر شد.

وی اضافه کرد: این افراد به جرم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی، جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول، جمعاً به چهار سال حبس تعزیری، نود و یک روز حبس تعزیری و جریمه نقدی به جای ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

خبرگزاری مهر با انتشار خبر بالا، اشاره ای به جزییات بیشتر درباره اداره مربوطه نکرده است.