کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر؛ ۳ ماه بدون حقوق

دالکی خبر: کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر عدم پرداخت حقوق شان طی سه ماه اخیر را ناشی از تعلل استانداری برای تعیین مدیرعامل جدید و هیات مدیره آن می دانند.

به گزارش دالکی خبر؛ به گفته آنها، بلاتکلیفی اعضای هیات مدیره منطقه ویژه بوشهر در کنار تعلل مدیرعامل منطقه باعث شده طی سه ماه اخیر حقوقی به آنها پرداخت نشود.

این افراد با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی، تاخیر در پرداخت حقوق نیروها را زمینه ساز مشکلات عدیده خانوادگی می دانند و با اشاره به اینکه استاندار نقش اصلی در چینش هیات مدیره و مدیرعامل دارد، خواستار تعیین تکلیف این وضعیت هستند.

گویا گزینه استانداری برای مدیریت منطقه ویژه اقتصادی بوشهر مشخص شده ولی مشخص نیست تا کی منصوب می شود که بتواند پیگیر معوقات نیروهای شاغل در این مجموعه باشد.

به نظر می رسد حقوق و مزایای قابل توجه مدیران مجموعه، مانع از درک شرایط کارکنانی شده که در کنار انها فعالیت داشته ولی ماههاست حقوقی دریافت نمی کنند.