اختلاف فاحش آمار بومیان پارس جنوبی؛ ماجرا چیست؟


غلامعلی زارعی

۱۵ درصد مدیرکل کار

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر چهارم بهمن ماه سالجاری پرده از واقعیت تضییع حقوق استان بوشهر برای اشتغال در منطقه پارس برداشت و با رد برخی ادعاها مبنی بر اشتغال بیش از ۳۰ درصد نیروی بومی در پارس جنوبی بیان کرد: براساس کد ملی بررسی کرده‌ایم و در حال حاضر فقط ۱۵ درصد از نیروهای شاغل در پارس جنوبی بومی استان بوشهر هستند.

٣٠ درصد مدیرعامل اسبق منطقه ویژه

این در حالی است مهدی یوسفی آخرین مدیرعامل بومی منطقه پارس در آبانماه ۹۵ گفته بود: از ۶٠ هزار نیرویی که در منطقه ویژه پارس مشغول کار هستند، حدود ١٨ هزار نفر یعنی ٣٠ درصد، بومی هستند و سهم نیروی بومی در این منطقه به ٣٠ درصد افزایش یافته است.

۴۱ درصد مدیرعامل فعلی منطقه ویژه

اما امروز سخاوت اسدی مدیر عامل فعلی منطقه ویژه پارس خبر از تحقق ۴۱ درصد جذب نیروی کار بومی در عسلویه داده است و گفته: حتی درصد اشتغال نیروهای بومی شرکت های دولتی فعال در پارس جنوبی بیش از ۵۰ درصد است.

اختلاف فاحش ۲۶ درصدی

از هشت سال گذشته تا کنون در منطقه پارس چه اتفاقی افتاده که نرخ جذب بومی ها از بیست و دو درصد دوره مهدی یوسفی به چهل درصد امروز رسیده است؟

اختلاف آمار بین ۱۵ درصد مدیرکل کار تا ۴۱ درصد مدیرعامل منطقه ویژه، ۲۶ درصد است، این اختلاف فاحش آمار اعلام شده در یک زمان از کجا نشات می گیرد؟

تاکنون مصدق کشاورزی و سخاوت اسدی هیچ کدام از کل جمعیت شاغل در پارس جنوبی در سال جاری عدد و رقمی ارائه نکرده اند. مشخص نیست وقتی کل شاغلان در منطقه پارس (رسمی، غیر رسمی، شرکتی و پیمانی یا فصلی، مقطعی و روزمزد) نامشخص است چطور می توان به درصد بندی های ارئه شده اعتماد کرد؟

بین بومی ما و آنها فرق است!

با این وجود می توان بخشی از اختلاف آمار ارائه شده از سوی متولیان گوناگون را در تعریف های دو گانه از اصطلاح «بومی» جستجو کرد.

بومی در تعریف منطقه مدیران پارس جنوبی علاوه بر استان بوشهر، شامل بخش زیادی از ساکنان جنوب استان فارس و غرب هرمزگان است که در منطقه پارس در اکثریت هستند. به عبارتی تمام کسانی که با هر مستمسکی بتوانند از برخی مراجع مثل شوراهای شهر و روستاها گواهی سکونت در مناطق گفته شده را بگیرند در تعریف منطقه پارس، بومی تلقی می‌شوند.

ماجرای این اتفاق هم به سال ۹۰ و به دنبال شروع وزارت رستم قاسمی در نفت بر می گردد که شوراها و ائمه جمعه شهرستانهای جنوب فارس با نامه نگاریهایی خواهان استفاده از مواهب پارس جنوبی برای توسعه شهرستانهای خود شدند.

قاسمی که متولد جنوب فارس بود در بهمن ماه ۹۱ موفق شد مصوبه ای در هیات دولت برای راضی کردن همشهریانش بگذراند. طبق مصوبه هیئت دولت، تا شعاع ۱۰۰ کیلومتری از عسلویه به سمت استان فارس، بومی عسلویه و شامل حق جذب ۵۰ درصد نیروی بومی برای اشتغال در منطقه پارس شدند.

همچنین با پیگیری نمایندگان هرمزگان، هیئت دولت مصوبه ای را گذراند که به موجب آن تا شعاع ۱۰۰ کیلومتری از خاک عسلویه به سمت هرمزگان، جزو بومیان و مشمول مصوبه ۵۰ درصد نیروی بومی برای اشتغال در عسلویه محسوب شدند.

با این حساب اگر مدیرعامل منطقه ویژه پارس دقیقا آمار نفرات شاغل در منطقه و کارت ملی آنها را ارائه کند، دقیق تر مشخص می شود که تعریف شان از بومی فراتر از خاک استان بوشهر است و قطعا به همان آمار مدیرکل کار می رسیم.