۲ مدیر دولتی بوشهر محکوم شدند

۲ مدیر یک دستگاه‌ دولتی بوشهر به پرداخت جریمه و محرومیت محکوم شدند

دالکی خبر: بازرس کل استان بوشهر گفت: با اقدام بازرسی کل این استان سرپرست و مدیر حقوقی یکی از دستگاه‌های اقتصادی دولتی در استان به پرداخت جریمه مالی و محرومیت سه ساله از پست های مدیریتی محکوم شدند.

به گزارش دالکی خبر، اسحاق شهبازی افزود: صدور حکم کسر حقوق و فوق العاده شغل به مدت یک سال و محرومیت از پست های حساس مدیریتی در دستگاه های دولتی به مدت سه سال از سوی هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه مربوطه برای سرپرست وقت و مدیر حقوقی یکی از دستگاه های اقتصادی دولتی استان بوشهر صادر شد.

وی اضافه کرد: تخلف و جرم این ۲ محکوم درحوزه مسئولیت اداری دستگاه مربوطه رخ داده است.

در خبری که ایرنا از قول مدیرکل بازرسی استان منتشر کرده، نام یا جزییاتی از این دو مدیر دولتی منتشر نشده است.