لکه‌های نفتی از خارگ به بوشهر رسیدند

به گزارش دالکی خبر؛ لکه‌های نفتی ناشی از آلودگی نفتی در دریا و اطراف جزیره خارک پس از چند روز به ساحل شهر بوشهر رسیده و لکه‌های پراکنده و کوچک نفتی متراکم موجب ایجاد آلودگی سواحل شنی شهر بوشهر در چند نقطه شد.

لکه‌های نفتی از خارگ به بوشهر رسیدند

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در این خصوص گفت: در آلودگی نفتی مشاهده شده ساحل شهر بوشهر ناشی از حرکت لکه‌های نفتی از آلودگی نفتی روزهای اخیر در اطراف جزیره خارگ است که موجب آلودگی پراکنده در سواحل شنی شهر بوشهر گردیده که عملیات جمع آوری و پاکسازی ساحل بوشهر از سوی شهرداری بوشهر و اداره کل بنادر و دریانوردی درحال انجام است.

فرهاد قلی نژاد تصریح کرد: آلودگی نفتی اخیر در اطراف جزیره خارگ ناشی از نشت نفت از یکی از لوله‌های انتقال نفت از سکو به خشکی بود که موجب آلودگی در دریا شده است.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر خسارت وارد به تنوع زیستی دریا و ساحل را محاسبه و مطالبه و علیه آلوده کنندگان پیگیری قضایی خواهد کرد.