پدر برازجانی به ۳ نفر زندگی دوباره‌ بخشید

پدر ۵۴ ساله برازجانی ناجی جان بیماران نیازمند به اهدای عضو شد

دالکی حبر: پدر ۵۴ ساله برازجانی جانی دوباره به بیماران نیازمند اهدای عضو بخشید.

به گزارش دالکی خبر؛ رئیس مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از یازدهمین ایثار ماندگار در سال جاری خبر داد و گفت: به دنبال تأیید مرگ مغزی غلامعلی براتی توسط تیم واحد فراهم آوری اعضای پیوندی و پزشکان تأییدکننده و با رضایت و ایثار خانواده مهربان و نوع‌دوست آن جان‌بخش جهت پیوند به بیماران نیازمند اهدای عضو به بیمارستان ابوعلی سینا شیراز فرستاده شد.

علیرضا باقری اضافه کرد: مرحوم غلامعلی براتی به علت سکته مغزی ۶ روز در بیمارستان شهید گنجی بستری شده بود که بعد از تأیید مرگ مغزی ایشان توسط تیم پیوند، سحرگاه چهارم بهمن‌ماه عمل اهدای عضو انجام شد.

وی با بیان اینکه با اقدام ایثارگرانه این خانواده، چند هم‌وطن از مرگ حتمی نجات یافتند تصریح کرد: کبد و هر دو کلیه این پدر ۵۴ ساله برازجانی برای پیوند به نیازمندان به دریافت عضو به بیمارستان ابوعلی سینا شیراز ارسال شد.

رئیس مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از ۹۱ اهدای عضو در این استان خبر داد و گفت: این اقدام یازدهمین اهدا عضو در سال جاری در استان بوشهر است.