آقای جمیری! نالیدن را به ما بسپارید؛ از عملکردتان بگویید

  • در زیرساخت درمانی کشور رتبه آخر کشوریم
  • مدیران سابق بوشهر سرمایه‌گذاران را فراری دادند
  • مسئولیت اجتماعی صنایع، حقی که از مردم بوشهر دریغ می‌شود
  • حذف شهرهای استان از فوق العاده مناطق عملیاتی اشتباه بوده

این تیترها را خبرنگاران یا مردم عادی نگفته اند، بلکه بخشی از سخنان نماینده بوشهر، گناوه و دیلم ظی هفته ها یا ماههای اخیر در نشست های حوزه انتخابیه بوده است!

در اینکه نمایندگان مجلس باید بازگو کننده مشکلات و کمبودها باشند شکی نیست، اما صرفا بیان نواقص آن هم نه در مرکز کشور و کانون تصمیم گیری ها بلکه در جمع ها و نشست های استانی چه دردی را دوا می کند؟ آیا به صرف نالیدن از مشکلات، می توان گفت وظایف نمایندگی به سرانجام رسیده است؟

در شرایطی که با وجود منع رهبری انقلاب، مداخله نمایندگان مجلس انقلابی در انتصابات مدیران و تکاپو برای گماردن اعضای دفتر و ستاد انتخاباتی شان برای همگان روشن شده، جناب نماینده بجای نالیدن، باید از عملکردش در مسیر توسعه استان سخن بگوید.

آنچه از وظایف نماینده مجلس برمی آید، نه راه افتادن در راهروی وزارتخانه ها و سازمان های مرکزی برای انتصاب مدیران موردنظر و دخالت در امورات اجرایی است، بلکه باید با ابزارهای نظارتی و وقع قانون، شرایط را به سود همه مردم و خصوصا حوزه انتخابیه کرد.

از قضا، همین شیوه ناصواب است که باعث شده نمایندگان استان در تصمیم سازی های مجلس جایگاهی نداشته باشند و چه بسا برخی اوقات بی اطلاعی شان از طرح یا لوایح مصوب، به ضرر مردم استان تمام شده است.

از این رو، انتظار می رود نمایندگان مجلس از طریق ارتباطاتی که با وزرا و معاونان رییس جمهور دارند، زمینه ساز امتیازاتی برای استان باشند و همراهی اکثریت مجلس را برای وضع قوانینی بکار بگیرد که بتواند اندکی از حق و حقوق استان در قبال درآمدهایی سرشاری که روانه خزانه می کند، استیفا نماید.

اما وقتی نمایندگان استان در بهارستان هیچ کاره اند و فرصت های پیش آمده برای رایزنی با مقامات دولتی هم صرف درخواست های کوچک یا پیگیری انتصابات افراد موردنظر می شود، عملا جناب جمیری با وجود اختیاراتی که دارد، مانند ما مردمی که دست مان از همه جا کوتاه است می نالند!

نهایتا اینکه؛ ایشان و همکاران شان در مجلس باید عملکرد خود را در ارائه طرح یاتصویب قوانین به سود استان بازگو کنند، وگرنه بیان انتقادهایی که یکی از مخاطبانش خود وی است، صرفا رفع تکلیف است.