کمین گروهک تندر برای عملیات تروریستی در گناوه

دالکی خبر: در سومین جلسه رسیدگی به پرونده سرکرده گروهک تروریستی تندر، نماینده دادستان از برنامه ریزی این گروهک برای طراحی انفجار لوله‌های انتقال نفت در گناوه را مطرح کرد.

به گزارش دالکی خبر؛ نماینده دادستان در این بخش از توضیحاتش گفت: اعضای گروهک تروریستی تندر قصد داشتند تا لوله‌های انتقال نفت بندر گناوه را منفجر کنند و برای انجام این کار اطلاعاتی را بدست آوردند. اعضای این گروهک اطلاعات بدست آمده را برای شارمهد ارسال کرده بودند اما او انفجار را به زمانی دیگر موکول کرد و به اعضای گروه دستور داد برای انجام عملیات‌های دیگر به تهران و شمال بروند.

در ادامه جلسه دادگاه صوتی از جمشید شارمهد پخش شد که در آن متهم دستور اقدام با خشونت تمام و بمب‌گذاری‌ها را می‌دهد.

سپس در ادامه قاضی صلواتی ضمن ختم جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده را به زمانی دیگر موکول کرد.

برخی کارشناسان سابقه تاسیس این گروه را در سال‌های نخست دهه ۸۰ و یا به طور دقیق‌تر سال ۱۳۸۳ می‌دانند. نام دقیق‌تر این گروه انجمن پادشاهی ایران (تندر) است که طبق اطلاعات در دسترس فتح‌الله منوچهری با نام مستعار فرود فولادوند در سال‌های نخست تأسیس این گروه و تا سال ۱۳۸۵ سرکردگی آن را برعهده داشت. پس از او جمشید شارمهد در همان سال مسئولیت آن را برعهده گرفت.

در پرونده این گروه جنایت‌های بسیاری مانند بمب گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز و قصد انفجار سد سیوند شیراز مشاهده می‌شود که در این میان بمب گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز حادثه‌ای خون بار است که افراد بی گناه بسیاری در آن به شهادت رسیدند.

شنبه یازدهم مرداد ۹۹ از قول وزارت اطلاعات دستگیری جمشید شارمهد سرکرده گروه تروریستی تندر منتشر شد.