اتش سوزی در منزل واقع در خیابان غدیر

 

به گزارش دالکی انلاین ساعت ۴:۰۵ بامداد بکشنبه مورخه ۱۴۰۱٫۲٫۱۱ منزل مسکونی واقع در خیابان غدیر دچار حریق گردید .

دالکی انلاین : علت اتش سوزی اتصالی در محل کنتور برق گزارش شده و  به قسمت های دیگر که محل انبار ضایغات کارتن و نهایتا به خودرو  سرایت کرده که تلاقی این دو نوع حریق (برق و جامدات قابل اشتعال)کار اطفا را سخت میکرد .

با حضور به موقع نیروهای ایستگاه اتش نشانی شهرداری دالکی بدون فوت وقت عملیات اطفاء را شروع و در زمان کوتاه بصورت کامل اتش سوزی مهار گردید  تا  خسارات وارده از سوی مالک به حداقل برسد .

اتفاقات اداره برق نیز اقدامات لازم جهت ایمن سازی برق منظقه  را انجام داد .