دهک ده

دالکی خبر : برخی به‌خاطر داشتن یک ماشین محصول داخل، مدل۸۵ یا ۹۰ یا ۹۵ از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده اند. یعنی خودرویی را که به‌خاطر تورم سال‌های اخیر به قیمت کاذب دویست میلیونی رسیده و جزء حداقل‌های ضروری یک خانوار است،

یادداشت ؛ دکتر رضا معتمد

۱-“دولت محرومان” اعلام کرده تنها یارانهٔ ده‌درصد مردم را که در دهک ده قرار دارند، حذف کرده  اما یک حساب و کتاب معمولی و آمارگیری سرانگشتی هم نشان می‌دهد که آمار حذف شده‌ها بسیار بیشتر از این‌ها است.

۲-“دولت محرومان” یارانهٔ بسیاری را با اعلام متوسط‌ درآمدهای ساختگی و غیر واقعی حذف کرده است. وزارت رفاه این دولت برای این درآمدسازی، گاه درآمد ماهانهٔ سرپرست خانوار را با درآمدهای فرضی فرزندان پسر و دختر جمع زده است. در حالی که حتی اگر درآمد یک یا دو تن از فرزندان مفروض باشد، می‌بایست آنها از فهرست یارانه‌بگیرها حذف می‌شدند نه کل اعضای خانوار.

۳-“دولت محرومان” یارانهٔ بسیاری را به‌ استناد بیمه‌پرداز بودن فرزندان‌شان حذف کرده است یعنی صرف پرداخت حق بیمهٔ ماهیانه را دلیلی بر شغل و درآمد گرفته است در حالی که این دولت و کارشناسانش در وزارت کار و رفاه اجتماعی بیش از همه اطلاع دارند که صرف پرداخت بیمه دلیلی بر شاغل بودن نیست زیرا اولاً در وانفسای بیکاری‌های فزاینده، بسیاری از افراد به‌خصوص جوان‌ها، بدون داشتن شغل ثابت و به‌قصد ایجاد سابقهٔ بازنشستگی تنها در حد پرداخت حق بیمه با برخی شرکت‌ها و کارگاه‌ها رابطهٔ کاری دارند و یا حتی به‌صورت خویش‌فرما حق بیمه پرداخت می‌کنند. ثانیاً مگر صرف داشتن شغل با میزانی از حقوق هم می‌تواند دلیل حذف یارانهٔ افراد باشد؟ اگر چنین است، چرا دولت یارانهٔ تمام شاغلان کشور را حذف نکرده است؟

۴-“دولت محرومان” یارانهٔ بسیاری از سرپرست‌های خانوار را به اتکای شغل و درآمد همسران شان حذف کرده است؛ یعنی درآمد همسر را هم جزیی از درآمد ماهانهٔ سرپرست خانوار دانسته است در حالی که مطابق فقه شریعت که این دولت بیش از همه داعیه‌دار آن است، پرداخت نفقه و تأمین هزینه‌های زندگی بر عهدهٔ مرد خانوار است و زن خانوار با هر میزان درآمد، از نظر شرع و قانون، هیچ الزام و اجباری ندارد درآمدش را صرف هزینهٔ ماهانهٔ خانواده کند. سرپرست خانواری را می‌شناسم که کارمند قراردادی با حدود شش‌میلیون تومان حقوق و یک فرزند و مستأجر است و صرفاً به‌خاطر کارمند بودن خانمش از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده است.

۵-“دولت محرومان” بسیاری را به‌خاطر داشتن یک ماشین محصول داخل، مدل۸۵ یا ۹۰ یا ۹۵ از فهرست یارانه‌بگیران حذف کرده است. یعنی خودرویی را که به‌خاطر تورم وحشتناک سال‌های اخیر به قیمت کاذب دویست میلیونی رسیده و جزء حداقل‌های ضروری یک خانوار است، یک کالای سرمایه‌ای و به‌عنوان نشانه‌ای از تمکن برشمرده است. صد البته صدا و سیما برای توجیه‌ این‌کار با پورشه‌سواران مصاحبه می‌کند تا همهٔ حذف شده‌هاصاحبان ماشین‌های لاکچری تصور شوند.

۶-“دولت محرومان” احتمالاً به‌زودی و با بهانه‌های مشابه باقی دهک‌ها را هم از فهرست یارانه‌بگیران حذف خواهد کرد و گشایش و رفاهی را که وعده داده بود، برای همگان محقق می‌سازد.