گرد و غبار، بوشهر را تعطیل کرد

دالکی خبر : به دلیل افزایش گرد و غبار در آستان، مدارس، دانشگاهها و ادارات استان بوشهر در روز سه شنبه تعطیل شد.

دالکی خبر: معاون امور عمرانی استانداری بوشهر گفت: با پایش میزان ریزگرده ها که خارج از استانداردهای موحود تشخیص داده شد، فعالیت کلیه دستگاه های دولتی، مدارس، دانشگاه ها در روز سه شنبه (۳ خرداد) تعطیل اعلام می شود.

به گزارش خلیج فارس، محمدهادی رستمیان ادامه داد: دستگاه های خدمت رسان از جمله بیمارستان ها، بانک ها، آتشنشانی و اورژانس تعطیل نیستند.