درآمدزایی بوشهر، ۳۱ درصد بیشتر از تعهدش! + جدول

بررسی «دالکی خبر» نشان می دهد استان از نظر درآمدهای مالیاتی ۳۲ درصد، گمرکی و جرایم رانندگی هر کدام ۱۰ درصد بیشتر از تعهدش وصولی داشته است.

دالکی خبر: استان بوشهر در سال گذشته ۷ هزار و ۶۰۰ میلیاردتومان برای خزانه کشور درآمدزایی داشته که ۳۱ درصد بیش از تعهدش بوده است.

به گزارش دالکی خبر؛ این ارقام عمدتا شامل مالیات ها می باشد و ارتباطی به درآمد صنایع گسترده نفت، گاز و پتروشیمی در استان ندارد.

برهمین اساس، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، برای استان بوشهر تامین ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده بود که ۳۱ درصد بیش از آن جذب شده و به ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید.

در سال گذشته استان بوشهر جایگاه ششم کشور را در درآمدهای وصولی داشته است.

بررسی «دالکی خبر» نشان می دهد استان از نظر درآمدهای مالیاتی ۳۲ درصد، گمرکی و جرایم رانندگی هر کدام ۱۰ درصد بیشتر از تعهدش وصولی داشته است.

بوشهر بی بهره از درآمدهایش

قطعا اگر درآمدهای صنایع وابسته به وزارت نفت در استان بوشهر را نیز به این اعداد اضافه کنیم، ارقام این جدول سر به فلک می کشد.

اما شوربختانه بوشهر حکایت انسان تنومند و ثروتمندی است که با وجود ثروت و قدرت، اما توانایی راه رفتن ندارد، چون مال و منالش در دست دیگران است و آنها برایش تصمیم می گیرند، طوری که مثل گداها نگاهش به دست دیگران باشد که آیا چیزی از این ثروت به او می دهند یا نه!

بررسی های خبرنگار ما نشان می دهد سهم استان از اعتبارات عمرانی بودجه ۱۴۰۰ چیزی در حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده که یک هفتم درآمدزایی اش برای خزانه کشور است.

اما از همین رقم هم کمتر از ۴۰ درصد بودجه استانی محقق شده که بی عدالتی در حق استان های درآمدزایی نظیر بوشهر را نشان می دهد.