کاهش ساعت کار ادارات بوشهر از هفته آینده

دالکی خبر: با توجه به درخواست شرکت برق استان بوشهر به نمایندگی از وزارت نیرو، قرار است ساعت کار دستگاههای اجرایی استان بوشهر از هفته آینده تغییر کند.

دالکی خبر: با توجه به درخواست شرکت برق استان بوشهر به نمایندگی از وزارت نیرو، قرار است ساعت کار دستگاههای اجرایی استان بوشهر از هفته آینده تغییر کند.

به گزارش دالکی خبر؛ هدف از این اقدام مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از قطع برق مشترکان خانگی در ساعت های پرمصرف عنوان شده است.

گویا پیشنهاد شده ادارات استان بوشهر از ساعت ۶:۳۰ بازگشایی شده و بجای ۱۵:۳۵ دقیقه فعلی، در ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه تعطیل شوند.

استانداری در نظر دارد کاهش ساعت کار ادارات را از هفته آینده اعمال کند.

اخیرا وزارت نیرو از کمبود ۱۴ هزار مگاوات تولید برق طی فصل تابستان خبر داده است.