علی دایی، زندانی بوشهری را از چوبه دار نجات داد

رئیس اداره زندان مرکزی بوشهر از این حرکت سخاوتمندانه علی دایی با لوح تقدیر تقدیر کرد.

دالکی خبر : زندانی محکوم به قصاص بعد از گذشت حدود ۱۷ سال با پا در میانی اسطوره ورزش ایران علی دایی در شهر بوشهر آزاد شد.

به گزارش دالکی خبر؛ این زندانی که به قصاص محکوم شده بود و در زندان مرکزی بوشهر به سر می برد با میانجیگری و پرداخت مبلغ مورد درخواست اولیای دم از سوی علی دایی، از زندان مرکزی بوشهر آزاد شد.

رئیس اداره زندان مرکزی بوشهر از این حرکت سخاوتمندانه علی دایی با لوح تقدیر  تقدیر کرد.