گرانی ادامه دار در بازار

موضوع عجیب آن است که حتی همین وعده در حد حرف در حالی عنوان می شود که تصمیمات اقتصادی دولتی که ایشان عنوان معاون اقتصادی آن را یدک می کشد دقیقا برخلاف این وعده و در جهت افزایش بیشتر تورم و گرانی عمل می کند!

دالکی خبر : اعتراضات و انتقاد از گرانی و تورم در حالی ادامه دارد که وضعیت رکود و کاهش شدید مشتریان در همه بازارها نشان از کمتر شدن قدرت خرید مردم دارد.

به گزارش دالکی خبر ؛ این کاهش قدرت خرید اگر در سالهای پیش برای خرید مسکن، خودرو یا درمان بود حالا به خرید گوشت و مرغ و برنج رسیده و مردم دیگر توانایی خرید اقلام ضروری زندگی را هم ندارند.

در این میان محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی دولت سیزدهم و مسئولی که همیشه ادعاهای اقتصادی فراوانی داشته و اتفاقا بزرگترین وعده ها را به مردم داده، روز گذشته با اشاره به گرانی های کمرشکن اخیر گفته است «درمان مرض تورم نیاز به زمان دارد»! بله درست متوحه شدید همچنان زمان لازم است تا به وضعیتی نزدیک به نرمال در اقتصاد برسیم.

حالا اگر در این بین عمر نسلی به این اصلاحات قد ندهد و نسل دیگری را از زندگی ساقط کند و یا جوانی نسل دیگری را هم به تاراج ببرد، نباید اعتراض کنیم و باید همچنان به مسئولانی که در سالهای طولانی انواع و اقسام مقام ها را داشته و به نوعی همیشه در وضعیت موجود کشور نقش داشته اند، همچنان زمان ابدی بدهیم.

از آنجا که آقای محسن رضایی در زمان مشخصی هم برای احتمال پایان دادن به این وضعیت اعلام نکرده اند باید زمانی بی پایان را برای این موضوع در نظر گرفت.

موضوع عجیب آن است که حتی همین وعده در حد حرف در حالی عنوان می شود که تصمیمات اقتصادی دولتی که ایشان عنوان معاون اقتصادی آن را یدک می کشد دقیقا برخلاف این وعده و در جهت افزایش بیشتر تورم و گرانی عمل می کند!

تازه این وضعیت در شرایطی است که هر وزیر و مدیری هم که در کنفرانسی شرکت می کند خبر از چشم انداز مثبت می دهد! این یعنی آقایان مسئول هنوز اصل مشکل را نپذیرفته اند چه برسد به فکر حل مشکل باشند.