آقای فرماندار! طبق کدام فتوا حضور همکاران زن و مرد را حرام دانسته اید؟

عبدالرسول عمادی 

آقای صالح رحیمی، فرماندار محترم بوشهر! از قول شما نقل شده است که دستور داده اید هیچ همکار زن و مردی نباید در ادارات در یک اطاق باشند، هیچ زنی هم در جلسات اداری نباید بدون چادر حضور یابد و هر مدیری هم کوتاهی کند بین خودتان و بین الله او را عزل خواهید کرد.

نگارنده چون شما را نمی شناسد ناگزیر است هر احتمالی را در مورد انگیزه شما برای بیان این عبارات در نظر بگیرد و لذا به نظر می رسد که انگیزه شما یکی از دو حالت زیر است:

یک | این که جنابعالی از جهت مذهبی یک آدم معمولی باشید و به حجاب زنان هم در حد عرف معمول قائل باشید و زنان و دختران خانواده های وابسته به شما هم حجاب متعارفی داشته باشند مثلا برخی از آنها چادری باشند برخی نباشند و شما هم با حجاب آنها مشکلی نداشته باشید و با همه آنها هم رفت و آمد یکسان داشته باشید، ولی اکنون که به یک مسئولیت اداری گماشته شده اید برای شیرین کردن خود در نزد اولیای امور و همین طور متشرع و متعصب نشان دادن خودتان در نزد امام جمعه و سایر مقامات مذهبی شهر و استان به یک چنین جملاتی متوسل شده اید.

بالاخره الان اوایل خدمت شما در فرمانداری است و اگر شما خود را خیلی متعهد نشان بدهید برای دوام مسئولیت و طول دوره فرمانداری مفید و موثر است و حاشیه های امنی برایتان ایجاد می کند به نحوی که اگر فردا روزی بخواهند شما را عزل کنند تعدادی از همان افراد صاحب منصب خواهند گفت این فرماندار را که این قدر بر سر حجاب زنان متعصب است نباید عزل کنید و اگر هم عزل کنید باید در حد معاون استاندار و‌حتی خود استاندار ارتقا بدهید و اصلا عزل هم نه، بالاخره استاندار تا پایان دولت آقای رئیسی ممکن است تغییر کند و آنگاه همین چادر دوستی و اختلاط گریزی که از خود نشان داده اید شما را در معرض انتصاب به عنوان استاندار قرار می دهد و این کار شما با عقل محاسبه گر کاملا جور است و بر آدم تاجری که دو تا جمله می گوید تا کلی منفعت ببرد نباید ایراد گرفت.

دو | حالت دوم این است که این حرف ها را با انگیزه دینی و مذهبی و با اعتقاد کامل بیان کرده باشید. در آن صورت واقعا این سوال مطرح می شود که شما از چه خاستگاه مذهبی برخاسته آید که این درک و برداشت را دارید؟

شما بر مبنای کدام فتوا حضور همکاران زن و مرد را حرام دانسته اید؟ ضمنا شما به عنوان یک‌مقام اداری باید مجری قانون باشید و فتوای شرعی هم اگر شان قانونی بیابد برای همگان و به ویژه در ساختارهای اداری لازم الرعایه است و گرنه فتوا برای شخص مفتی و مقلدان ایشان الزام آور است و نه دیگران مگر آن که صاحب فتوا فقیه حاکم باشد و آن فتوا به منزله حکم‌حکومتی تلقی شود.

در طی چهل و چند سال که از وقوع انقلاب تا حالا می گذرد این ‌موضوع تا چه حد مساله کشور بوده و مشکل آفریده است و در بوشهر ما تاکنون از محل این مساله چه فساد و مفسده ای تولید شده است؟

الزام قانونی و آیین‌نامه‌ اداری ای هم که در این باره وجود ندارد تا تخطی از آن جرم و تخلف محسوب شود.

این که کارمندان زن دولت باید در جلسات حتما چادر بپوشند را از کجا در آورده اید؟ شاید خودتان مجتهد هستید و به استنباط خود عمل می کنید زیرا بعید است که هیچ مرجعی چنین فتوایی داده باشد. ضمنا اگر شما مجتهد باشید هم در این‌موارد نمی توانید به فتوای خود عمل کنید بلکه باید مجری قانون های حکومت باشید.

بنابر این آنچه که از این دو سناریو محتمل تر به نظر می رسد همان مورد اول است یعنی این که شما برای شیرین کردن خود در نزد برخی افراطیون این حرف ها را می زنید و در این صورت باید از شما پرسید که چرا دین را به بازی می گیرید و از آن‌استفاده ابزاری می کنید تا دو روز بیشتر فرماندار بمانید؟ ضمن این که با همین حالت هم شما احتمالا مدتی فرماندار می مانید و کسی قصد عزل شما را ندارد.

از این ها گذشته شما قسم یاد کرده اید و با خدا عهد بسته اید که مدیرانی را که از این قواعد من در آوردی تبعیت نکنند عزل خواهید کرد.

لطفا اول بفرمایید که فرماندار مستقیما اختیار عزل کدام رئیس اداره را دارد تا شما بتوانید به قسم جلاله خود عمل کنید؟

حداکثر چیزی که سال ها پیش از این شورای عالی اداری تصویب کرد این بود که مدیران کل دستگاه‌ها برای نصب روسای ادارات تابعه سازمان خود باید با فرمانداران هماهنگی نمایند و در عزل روسای ادارات هم‌نیازی به هماهنگی با فرماندار نیست.

امید است که آنچنان که علاقه مند می نمایید مدتی فرماندار بمانید ولی با این سطح از دانش و تجربه اداری این امید خیلی پایه محکمی ندارد. مگر این‌که همان‌حمایت ها به کمک بیایند که می آیند.