بیمارستان افتتاح شده بوشهر، خالی از بیمار!

به دلیل رتبه های آخر بوشهر از نظر تخت های بیمارستانی فعال کشور، انتظار می رفت بیمارستان شهدای هسته ای به کمک مجموعه درمان استان آمده و دست کم باری از بخش اورژانس بیمارستان شهدای خلیج فارس بردارد، اما با گذشت ۱۷ ماه از افتتاح آن، در بهره برداری کامل بیمارستان تعلل شده است.

دالکی خبر : با گذشت ۱۷ ماه از برگزاری مراسم افتتاح بیمارستان شهدای هسته ای بوشهر، اما این مجموعه خالی بیمار بستری می باشد و فقط بخشی از آن به بیماران دیالیزی اختصاص یافته است.

به گزارش دالکی خبر ، پس از چندین بار وعده افتتاح بیمارستان شهدای هسته ای، سرانجام در بهمن ماه ۱۳۹۹ با حضور حریرچی معاون وقت وزارت بهداشت، این بیمارستان در کنار بیمارستان اصلی مرکز استان (شهدای خلیج فارس) افتتاح شد. ظرفیت این بیمارستان در شرایطی ۱۱۰ تختخوابی اعلام شد که در روز افتتاح معاون وزیر بهداشت و استاندار فقط از ساختمان بازدید کرده و تختی فعال و بیماری بستری نبود.

اگرچه در موج های قبلی کرونا، بخشی از بیمارستان جدید به بستری این بیماران اختصاص یافته، اما اکنون از ظرفیت بیمارستان استفاده مشخصی نشده و صرفا یکی از سالن هایش برای بیماران دیالیزی در نظر گرفته اند.

این درحالی است که به دلیل رتبه های آخر بوشهر از نظر تخت های بیمارستانی فعال کشور، انتظار می رفت بیمارستان شهدای هسته ای به کمک مجموعه درمان استان آماده و دست کم باری از بخش اورژانس بیمارستان شهدای خلیج فارس بردارد، اما با گذشت ۱۷ ماه از افتتاح آن، در بهره برداری کامل بیمارستان تعلل شده است.

اتفاقی که نیازمند پیگیری دانشگاه علوم پزشکی برای تامین تجهیزات آن بوده، چرا که سازمان انرژی اتمی فقط در زمینه احداث آن مسئولیت داشته است.

فعال شدن بیمارستان شهدای هسته ای تا ۶ ماه دیگر

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اذعان به عدم فعالیت کامل بیمارستان شهدای هسته ای بوشهر، وعده می دهد با برنامه ریزی های صورت گرفته، تا ۶ ماه آینده از بیمارستان به صورت کامل بهره برداری می شود.

احمد یزدان‌پناه در گفتگو با خلیج فارس می گوید: با برخی اصلاحات و تغییرات صورت گرفته در بیمارستان، طی دو ماه آینده اورژانس بزرگسالان بیمارستان شهدای خلیج فارس به صورت کامل به این محل منتقل می شود، همچنین بخش های ویژه اطفال، مادر و جنین به طبقه فوقانی این بیمارستان منتقل خواهد شد تا به شکل بهتری از ظرفیت آن بهره برداری شود.

به گفته وی، انتظار می رود تا ۶ ماه آینده با اقدامات صورت گرفته، حدود ۷۰ درصد ظرفیت بیمارستان شهدای هسته ای بوشهر اشغال و به کار گرفته شود.