رنگ بندی جدید کرونایی// تنگستان قرمز شد

دالکی خبر: پس از ۴ ماه، وضعیت بسیار پرخطر کرونایی با رنگ قرمز به استان بوشهر برگشت.

به گزارش دالکی خبر؛ بر اساس آخرین وضعیت رنگ‌بندی کرونایی که توسط وزارت بهداشت اعلام شده، شهرستان تنگستان در وضعیت قرمز قرار گرفت.

آخرین بار در ۱۵ اسفند سال گذشته قرمز در رنگ بندی کرونایی استان وجود داشت که با توجه به افزایش بستری بیماران و پیک جدید کرونا، مجددا این شرایط به استان برگشت.

برهمین اساس، شهرستان‌های دیلم، گناوه، دشتستان، دشتی، عسلویه و جم در وضعیت زرد با خطر متوسط کرونایی قرار دارند.

همچنین بوشهر، دیر، کنگان در وضعیت آبی یا کم خطر کرونایی معرفی شده اند.

وزارت بهداشت به مردم توصیه کرده نست به دز یادآور واکسن کرونا اقدام کنند تا قبل از قرارگیری در اوج پیک هفتم کرونا، افراد بیشتری ایمن شوند.