بوشهری‎ها، آرام‌ترین مردم ایران + نمودار

دالکی خبر: استان بوشهر در پرونده های مراجعات ناشی از نزاع رتبه ۳۰ کشور را به خود اختصاص داد.

به گزارش دالکی خبر؛ گزارش سازمان پزشکی قانونی از پرونده های نزاع طی سال ۱۴۰۰ منتشر شده که به نسبت جمعیت، بوشهر رتبه ۲۹ و نسبت به تعداد پرونده ها رتبه ۳۰ را دارد؛ به عبارتی کمترین پرونده ها در این خصوص را داشته است.

عصبانی‌ترین استان‌های کشور، کدام‌ها هستند؟

گزارش پزشکی قانونی نشان می دهد طی سال گذشته ۳ هزار و ۶۴۱ پرونده نزاع در استان بوشهر به پزشکی قانونی ارجاع شده است.

شایان ذکر است بیشترین نرخ نزاع به نسبت به جمعیت به استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، همدان و زنجان اختصاص داشته و کمترین نرخ نیز مربوط به استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان بوده است.

خویشتن داری تا حد زیادی از نزاع ها و عوارض ناشی از آن می کاهد

نزاع و درگیری های خیابانی یا خانوادگی همواره بخش قابل توجهی از ارجاعات مراکز پزشکی قانونی کشور را به خود اختصاص می دهد، طوری که بیش از ۳۰ درصد معاینات پزشکی قانونی را شامل می شود که رقمی قابل توجه محسوب است.

بررسی مراجعین نزاع در واحدهای معاینات پزشکی قانونی نشان می دهد که بسیاری از این افراد از روی خشم و عصبانیت آنی دست به عملی می زنند که عوارض ناشی از آن نه تنها زندگی فرد آسیب دیده بلکه زندگی فرد ضارب را نیز مختل و دچار بحران می کند؛ حال آنکه در تعداد قابل توجهی از این نوع ارجاعات می شد مسئله به وجود آمده را بدون زد و خورد و تنها با صحبت کردن حل و فصل کرد.

از استرس ها تا مشکلات اقتصادی در بیشتر شدن برخورد‌های خشن اجتماعی مؤثرند؛ با این حال تاثیر مسایل سرشتی، تربیتی و فرهنگی، آموزش مهارت‌های فردی مانند کنترل خشم و حل مسئله و نیز روش‌ های مدارا با مشکلات و همچنین حمایت فرزندان از سوی والدین شان می تواند زمینه های بروز نزاع را کمتر کند.