پورکبگانی قربانی شهردار بوشهر شد

دالکی خبر: شواهد حکایت از آن دارد که پایان دادن به ریاست جعفر پورکبگانی در شورای شهر بوشهر به معنای هماهنگ تر شدن پارلمان شهری با شهردار است.

به گزارش دالکی خبر؛ صبح امروز در نشستی غیرعلنی و پشت درهای بسته، انتخابات هیات رئیسه شورای شهر بوشهر برای سال دوم برگزار شد که براساس آن، وحید نیک روش به ریاست شورا و مهرزاد آسایش به نایب رییسی انتخاب شدند. این درحالی است که در سال نخست، جعفر پورکبگانی و شهناز پولادی این سمت ها را در اختیار داشتند.

رییس فقط سه رای داشت

گفته می شود در جلسه امروز شورا، پورکبگانی علاوه بر رای خود، برای ریاست از رای عبدالخالق برزگرزاده و خاتون هلال بحر برخوردار بوده، اما انتخابات را به تیم حامی شهردار واگذار کردند. (جزییات رای امروز شورای شهر بوشهر)

نیک روش در شرایطی از پورکبگانی عبور کرد که در انتخابات شوراها در ائتلافی با سرلیستی پورکبگانی قرار گرفته بود و راهی عمارت امیریه شد، اما بارها از قول وی یا ایمان زندی نیا (دیگر راهیافته این لیست به شورای شهر) نقل شده که گفته اند پایگاه رای خود را داشته و پورکبگانی در رای آوری آنها تاثیری نداشته است. هرچند واقعیت این است که نیک روش در دوره های قبل هم کاندیدا بود، ولی به شورای شهر نرسید.

با این حساب، انتخابات امروز فرصتی برای نیک روش بود تا از زیرسایه پورکبگانی خارج شده و خود را مستقل نشان دهند.

نایب رییس سابق شوکه شد!

همچنین خبر می رسد شهناز پولادی نایب رییس شورا که از مدتها پیش نظراتش به نیک روش برای کنار زدن پورکبگانی نزدیک شده بود، از اتفاقات امروز شوکه شد؛ چرا که وی به ریاست جدید شورا رای داد، اما در زمان کاندیداتوری خودش برای نایب رییسی، فقط سه رای به دست آورد و مشخص شد تیم حامی رییس جدید به مهرزاد آسایش برای نایب رییسی رای دادند.

پورکبگانی قربانی شهردار شد

شواهد حکایت از آن دارد که پورکبگانی قربانی شهردار شد و انتخابات امروز، زورآزمایی حامیان «حسین حیدری» در مقابل وی بود.

فاصله پورکبگانی و حامیان شهردار مرکز استان از ماههای گذشته آغاز شده بود و تنها ماندن رییس برای به کرسی نشاندن نظراتش در برخی طرح و لوایح نمایان بود تا اینکه اوج این تنش ها، در نشست ماه گذشته شورا با انتقادات تند پورکبگانی از ضعف های شهرداری پیش روی همگان عیان شد و کار به جایی رسید که وی در واکنش به اظهارات شهردار، خواستار عذرخواهی وی شد، اما حیدری گفت «اگر همه جهان اینجا جمع شوند از تو عذرخواهی نمی کنم.»

در همان جلسه، نیک روش به عنوان منشی شورا که صندلی اش در کنار شهردار قرار دارد، جانب حیدری را گرفت و گفت که نیازی به عذرخواهی وی نیست. این نزدیکی در جلسات دیگر هم بیشتر شده و امروز می توان تحلیل کرد نشستن نیک روش به جای پورکبگانی، لبخند رضایت شهردار را در پی دارد.

اما پرسش مهم اینجاست که این رویه، وظیفه نظارتی شورانشینان را زیرسوال نخواهد برد؟

البته سوابق پورکبگانی نشان داده از این پس همان ملاحظات باقی مانده در ریاست شورای شهر را ندارد و به منتقد جدی تر مشکلات شهرداری می ماند، هرچند دیگر اختیارات ریاست را ندارد.

باید منتظر ماند و دید سبک و سیاق شورای شهر بوشهر با هیات رئیسه جدید به کجا پیش می رود؟