قیمت میگوی بوشهر نجومی شد

دالکی خبر: همزمان با آغاز رسمی صید میگو، قیمت نجومی و گرانی شدید این محصول دریایی، بسیاری از بوشهری ها را برای خرید ناتوان کرده است.

به گزارشدالکی خبر؛ در حال حاضر قیمت میگو در بوشهر از ۱۸۵ هزارتومان آغاز و تا کیلویی ۲۶۰ هزارتومان به تناسب کیفیت و سایز آن می رسد.

ارقامی که نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد رشد داشته و باعث شده بسیاری از بوشهری ها برای خرید میگو دست نگه داشته و منتظر کاهش احتمالی قیمت بمانند.

برهمین اساس برخی عرضه کنندگان میگو و به مشتریان خود می گویند به دلیل صادرات این آبزی به قطر نباید به کاهش قیمت آن خوش بین بود.

به هر حال با چنین روندی که مسوولان پای خود را از نظارت بر قیمت میگو بیرون کشیده و همه چیز را  به شرایط عرضه و تقاضا موکول کرده اند، سفره بسیاری از بوشهری ها خالی از میگو خواهد بود.