پرواز در مسیر ارشاد

 رسول سعادت نیا- وکیل پایه یک دادگستری استان بوشهر

برای از تو نوشتن، دل می خواهد و صبوری، برای از تو نوشتن، امان می خواهد و مجال درنگ در زمانه ی هجوم آوارها..

زمانه ای که گروهی دربند توجیه هستند و گروهی متمسک به رخداد ناگوارو تلخ پرکشیدنت درپی ریشه زنی..!؟. مبهوت زمانی هستم که تو فراخوانده می شوی چه به جبر و چه به غیرآن، اما چنان فشاری بر تومستولی می شود که تاب نیاورده و ترک زمین می کنی …؟!

چرا که تو نسل پرورش یافته ی مائی ..؟! مائی که دوگانگی در رفتار برون دورنمان به اوج موج می زند. مائی که در حجم قوانین متراکم و متروک گیج و منگ به سرمی بریم. تو و هم نسلان تو که جای خود دارند؟!! این روزها در شبکه های اجتماعی و غیر آن صحبت از جایگاه قانونی گشت ارشاد است و شیوه رفتار آن.

سخن از بودن و نبودن جرم انگاری بی حجاب و بدحجاب و شل حجاب .. غیر است و هر یک به نوعی سعی دراثبات ادعای خویش دارند غافل از آنکه آنچه در ذهن فرزندان خود به رویه عملی پرورش داده ایم همان است که هر روز در منظر دیدمان در گذرند. همانی است که آنچه ما بدان بی حجاب می گفتیم امروز حجاب عرفی پذیرفته شده است.

ما نمی توانیم فرزندانمان را به خلاف آنچه در ذهنشان نشانده ایم مجبور کنیم. میزان و نوع حجاب در نگاه فرزندان مان تغییر کرده است چه بخواهیم چه نخواهیم. کار فرهنگی را با ابزار فرهنگی می توان گسترش داد نه با قهر و جبر…؟!

بیاید با هم نگاهی گذرا به تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بیاندازیم تبصره ای که تنها عنصر قانونی برخورد با بدون حجاب شرعی است و لاغیر:

« زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند، به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

ناگفته نماند که حبس در این ماده منتفی شده است و صرفا قاضی مجاز به محکومیت مرتکب به جریمه متهم به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان است.

حال از خود سوال کنیم آیا در این ماده، سخنی از آموزش هست؟ سخنی از اخذ تعهد است؟ پس مبنای رفتاری گشت ارشاد کجاست؟!! اگر به استناد قانون آئین دادرسی کیفری، بانویی به دلیل عدم رعایت حجاب شرعی مرتکب جرم مشهود تبصره ماده مذکور می شود مامور انتظامی در مقام ضابط تنها وظیفه دارد مرتکب فعل جرم مشهود را دستگیر و با رعایت حقوق متهم در اعلام خبر دستگیری خود به خانواده و تفهیم حق برخورداری از وکیل …وی را درکوتاه ترین زمان جهت سیر پرونده، رسیدگی و صدورحکم قضائی به مقام قضائی معرفی نماید. اما تحت هیچ شرایطی نمی توان فرد مرتکب جرم را بدون رسیدگی قضائی به اخذ تعهد آزاد نمود.؟! چرا که  ضابط، مقام گزارش دهنده هست وقاضی مقام رسیدگی کننده است.

پانوشته:

مهسا (ژینا) امینی(۱۳۷۹ – ۱۴۰۱) دختر ۲۲ ساله ایرانی بود که در ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، در فاصله کوتاهی پس از دستگیری توسط گشت ارشاد در تهران، دچار عارضه مرگ مغزی شد و دو روز بعد، در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱در بیمارستان کسری تهران درگذشت.