همه چیز آرومه!

دالکی خبر: بوشهر پس از خوزستان پایین ترین نرخ تورم را در آبان ماه تجربه کرده؛ این روایت مرکز آمار است.

به گزارش دالکی خبر به نقل از خلیج فارس؛ بررسی گزارش جدید مرکز آمار از تورم استان‌ها نشان می‌دهد که در آبان ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار کشور مربوط به استان‌­ لرستان با ۴۸٫۹ درصد و کمترین هم به نام استان های خوزستان و بوشهر شده است.

به روایت مرکز آمار، تورم این دو استان در ماه گذشته به ترتیب ۳۹٫۳ و ۴۱٫۵ برآورد شده است.

هرچند در تورم خانوار شهری نیز خوزستان و بوشهر دارای پایین ترین استان ها عنوان شده، اما در خانوار روستایی همچنان تورم بالاتر است، طوری که در این ماه، خانوار روستایی تورم ۴۶٫۹ درصدی را تجربه کرده اند.

در شرایطی که تورم روز به روز بر گرده بخش زیادی از جامعه سنگینی می کند و تا ماههای گذشته تورم بوشهر در استان های میانی کشور قرار داشت، اما اکنون به استان های آخر منتقل شده و طی این مدت کوتاه به «همه چیز آرومه…» مبدل شد.