تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون تعیین بودجه!

دالکی خبر: در شرایطی که نیروهای شرکتی در انتظار تعیین تکلیف طرح تبدیل وضعیت خود هستند، دولت اعلام کرده این مصوبه که تقریبا ۲ میلیون نفر را شامل می‌شود به دلیل پیش بینی نشدن منابع مورد نیز، با اما و اگر مواجه است.

به گزارش دالکی خبر، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، در اسفند ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید.

با این حال اجرای این مصوبه که انتظار می رفت زودتر از اینها باشد، از همان زمان تصویب در کشاکش مجلس، شورای نگهبان و دولت گرفتار شده است.

این طرح که پیش بینی می شود ۲ میلیون نفر را زیرپوشش قرار دهد، در انتظار تصویب نهایی طرح و حذف پیمانکاران قبل از پایان بهار می باشد.

در واقع کارگران شرکتی خواستار این می باشند که عمر پیمانکاران و شرکت‌ های واسطه نهایتاً یک فصل دیگر باشد، از این رو نیازمند تعیین تکلیف این مصوبه از سوی دولت و مجلس است.