آمار تاسف برانگیز وزیر اقتصاد: ۹۷ درصد سپرده های مردم بوشهر از استان خارج می شود!

دالکی خبر: بانک های خصوصی در استان بوشهر صرفا به قلکی برای مرکز مبدل شده اند و نقشی در توسعه استان ندارند. آمار تازه وزیر اقتصاد هم این موضوع را تایید می کند.

به گزارش دالکی خبر؛ خاندوزی وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سفر‌های استانی رئیس جمهور یکی از پرتکرارترین موارد نارضایتی این است که برخی از بانک‌های کشور منابع و سپرده‌های مردم آن استان را جمع می‌کنند، اما فقط بخش ناچیزی از آن را صرف پروژه‌های خود استان می‌کنند و بیشتر مقصد این سپرده‌ها حرکت به سمت دو یا سه استان ویژه و برخوردار است می گوید: این وضعیت در اکثر استان‌های کشور شایع است.

وی شاهد مثال این مشکل را استان بوشهر می داند و ادامه می دهد: «به صورت نمونه عرض کنم در استان بوشهر در حالی که نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های دولتی حدود ۸۳ درصد است، این نسبت در مورد یکی از بانک‌های غیردولتی ۶ درصد، یک بانک غیردولتی دیگر ۵ درصد و یک بانک غیردولتی دیگر ۳ درصد است به این معنا که ۹۷ درصد سپرده‌های مردم آن استان به خارج استان و به پروژه‌هایی که صرفا یکی دو استان برخوردار یا پایتخت است استفاده می‌شود

البته این اظهارات وزیر اقتصاد دقیق نیست و احتمالا منظور وی از اینکه “۸۳ درصد منابع بانکی بوشهر صرف تسهیلات می شود”، همانطور که بیان کرده ۸ بانک دولتی است (بانک های ملی، سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون و پست بانک)، وگرنه مجموع عملکرد بانک های استانی بسیار ضعیف تر از این می باشد.

براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، شاخص نسبت منابع به مصارف بانکی در بوشهر ۴۸ درصد است (به عبارتی ۶۲ درصد سپرده ها نزد بانک ها فریز می شود یا به تهران منتقل می گردد).  در این شاخص بوشهر ضعیف ترین ها در کشور می باشد، حالا  اینکه رسما اعلام شده بانک های خصوصی هم ۹۷ درصد سپرده مردم را به تهران منتقل می کنند، نوبر است!

استاندار چرا منفعل است؟

عدم مشارکت مطلوب بانک های خصوصی در توسعه اقتصادی استان، این سوال را ایجاد کرده که بود و نبود این بانک ها با وجود بهره مندی از منابع مالی بخش های مختلف جامعه چه نفع و تاثیر مثبتی برای واحدهای تولیدی، صنعتی و سایر بخش های استان دارد؟

پرسش دیگر این است که چرا استاندار بوشهر در این زمینه منفعل است و از اختیارات نظارتی اش برای تعطیلی و کاهش شعب بانک هایی که سودی برای استان ندارند، بهره نمی برد؟