محکومیت یکی از شهرداران استان بوشهر

دالکی خبر: یکی از شهرداران شمال استان بوشهر به اتهام آلودگی سایت دفن پسماند و تهدید علیه بهداشت عمومی، در دادگاه تجدیدنظر نیز محکوم شد.

به گزارش دالکی خبر؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اعلام این خبر گفت: در اجرای دادنامه صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ بوشهر که در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر قطعیت یافت، یکی از شهرداران استان به اتهام آلودگی سایت دفن پسماند و تهدید علیه بهداشت عمومی، علاوه بر اینکه به مجازات پرداخت جزای نقدی و انجام خدمات عمومی جهت رفع و اصلاح معایب سایت دفن پسماند محکوم شده، به انتشار حکم محکومیت در یکی از روزنامه های محلی نیز محکوم شد.

در خبر منتشر شده از سوی اداره کل محیط زیست، جزییات بیشتری از هویت این شهردار اعلام نشده است.