بینا رئیس شورا و مهندس معیری سرپرست جدید شهراری شهر دالکی شدند

هیأت رئیسه شورای شهر و سرپرست جدید شهرداری دالکی انتخاب شدند

در جلسه شامگاه پنجشنبه ۱۲ مردادماه شورای اسلامی شهر دالکی و با رای اکثریت اعضا، هیات رئیسه جدید شورا و سرپرست جدید شهرداری این شهر انتخاب شدند.

به گزارش دالکی خبر در این جلسه هدایت بینا به عنوان رئیس، روح الله جوکار نائب رئیس و کریم پرانداخته به عنوان منشی شورا انتخاب شدند.

در این جلسه همچنین با تقدیر از علی رستخیز سرپرست شهرداری که حدود ۳ ماه این مسئولیت را برعهده داشت، مهندس عبدالرضا معیری مسئول واحد عمران شهرداری دالکی بعنوان سرپرست جدید شهرداری انتخاب گردید.