در پی انتشار کلیپ آزار معلولان

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر برکنار شد

دالکی خبر: رئیس سازمان بهزیستی کشور با توجه به اتفاقات اخیر در مرکز نگهداری معلولان، مدیرکل بهزیستی استان بوشهر را برکنار کرد.

به گزارش دالکی خبر، سازمان بهزیستی اعلام کرد: نظر به گزارشات واصله و بررسی های صورت گرفته و با توجه به اینکه سازمان بهزیستی در جهت صیانت از جامعه هدف معزز با هیچ فردی در هر سمت و جایگاهی مماشات ندارد با تکمیل گزارشات واصل شده و احراز ضعف در نظارت بر مراکز و قصور مدیریت بهزیستی استان، رئیس سازمان بهزیستی کشور در حکمی مدیرکل بهزیستی بوشهر را برکنار کرد.

ظهر امروز هم سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد: معاون توانبخشی و مسئول بازرسی اداره کل بهزیستی استان بوشهر برکنار شده اند.

گفتنی است روز شنبه کلیپی از ضرب و شتم معلولان کم توان ذهنی و حرکتی در مرکز نگهداری نیلوفران آبی بوشهر منتشر شد. این کلیپ هرچند مربوط به مردادماه سال گذشته بود، ولی انتشار آن پس از یکسال، بازتاب های گسترده ای در میان افکار عمومی داشت و عکس العمل مسئولان استانی و کشوری را در پی داشت.

حسین اسدی راد که از مدیرکلی بهزیستی استان بوشهر برکنار شده، اسفندماه ۱۴۰۰ به سرپرستی منصوب شد و مدتی بعد حکم مدیرکلی گرفت. وی در ابتدای دولت روحانی هم برای دوسال مدیرکل بهزیستی بوشهر بود.