انتصاب سرپرست جدید اداره کل بهزیستی استان بوشهر

دالکی خبر : طی حکمی از سوی علی محمد قادری معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور رضا محمودی را به عنوان سرپرست جدید اداره کل بهزیستی استان بوشهر منصوب کرد.

به گزارش «دالکی خبر» به نقل از روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان بوشهر؛ در بخشی از این ابلاغ علی محمد قادری معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور بر تکالیف محوله و سیاست های سازمان در عرصه های رفاه و تولی گری سلامت اجتماعی و در راستای توانمند سازی و خدمت رسانی هدفمند به آحاد جامعه هدف معزز، مورد تاکید قرار گرفته است.