دردل مردم به بهانه هفته دولت

تکریم ارباب رجوع در اغلب ادارات بوشهر ضعیف است

دالکی خبر: از اواخر دهه ۷۰ تا امروز طرح های مختلفی به عنوان تکریم ارباب رجوع در دستگاههای اجرایی در دستور کار بوده، اما هنوز در اغلب ادارات استان بوشهر برای ساده ترین کارها، شهروندان را پاسکاری می کنند و تکریم ارباب رجوع نمره ضعیفی می گیرد.

به گزارش دالکی خبر؛ اگرچه عنوان “تکریم ارباب رجوع” در نظام اداری و سازمانی ما بسیار به کار می رود، اما همچنان در اغلب ادارات استان بوشهر از پاسخگویی و ارائه خدمات در کمترین زمان خبری نیست و پاس دادن و حواله کردن به دیگر بخش ها بیداد می کند، طوری که بیراه نگفته ایم که در این مجموعه ها، حقوق ارباب رجوع پایمال می شود و تکریم ارباب رجوع روی کاغذ است.

البته نمی توان کارمندان زحمتکش و سالم را نادیده گرفت که برای جلب رضایت مراجعان همت و تخصص خود را به کار می گیرند، اما واقعیت این است که ساختار اداری در استان (اگر خوشبینانه نگوییم مردود می شود) دست کم از ارباب رجوع های خود نمره ضعیفی می گیرد.

یکی از مشکلات جدی ادارات، نامه بر شدن مردم است، طوری که با وجود وعده های پرطمطراق درباره الکترونیکی شدن فعالیت ها، همچنان باید برای به نتیجه رسیدن کارها، حضوری پیگیری کرد و خودتان شخصا مستندات و نامه ها را بین بخش های مختلف اداری جابجا کنید تا شاید فرجی شود!

در این شرایط بسیاری از مردم معتقدند اگر در سیستم اداری آشنایی نداشته باشند، ممکن است کارشان بیش از حد متعارف زمان بر شود و آنطور که مطلوب بوده به نتیجه نرسد، بماند که اگر ارباب رجوع بی پناهی دچار غصب کارمندی شود، ممکن است با یک توجیه کارشناسی، پرونده و درخواستش متوقف گردد.

مشکلی که می تواند در استخدام های رابطه ای برخی ادارات و بی انگیزگی و سنگ اندازی برخی کارمندان جستجو کرد که نظارت موثری هم از مدیر ارشد دستگاه یا مجموعه های نظارتی بالادستی احساس نمی کنند.

از این رو شایسته است در هفته گرامیداشت دولت، برای معرفی دستگاههای برتر، شاخص تکریم ارباب رجوع امتیازات بالاتری داشته باشد، ضمن اینکه انتخاب کنندگان دستگاههای برتر در این زمینه، به صورت ناشناس و در قامت یک ارباب رجوع ساده پیگیر ارائه خدمات و فرایندهای اداری آن مجموعه باشند تا ببینید بین مستندات ارائه شده از سوی آن دستگاه با واقعیت هایی که مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند چقدر نزدیکی می باشد!

مجددا هفته دولت را به خدمتگزاران مردم تبریک گفته و امیدواریم هر کدام از مستخدمان دولتی، برای تکریم ارباب رجوع چند گام بیشتر برداشته و برای ارتقای رضایتمندی مراجعان همت مضاعف تری داشته باشند.