وام‌دهی بانک‎های بوشهر؛ ۲۳ درصد پایین‌تر از کشور + سند

دالکی خبر: یکی از مهمترین شاخص ها درباره ارزیابی عملکرد سیستم بانکی استان های کشور، نسبت مصارف به منابع  آنهاست، به عبارتی چند درصد از سپرده هایی که جذب کرده اند در قالب تسهیلات پرداخت کرده اند.

به گزارش دالکی خبر؛به نقل از خلیج فارس در همین خصوص آمارهای بانک مرکزی از دست و دلباز تر شدن بانک های استان بوشهر طی ماههای اخیر حکایت دارد، هرچند همچنان با متوسط کشوری فاصله زیادی دارد.

https://www.uplooder.net/img/image/5/e76f6bdeb4bf2d1ccd7a77fe132f8725/1041.jpg

در آخرین گزارش بانک مرکزی هم که مربوط به ۵ ماهه ابتدای سالجاری است، اعلام شده ۵۷ درصد سپرده های بانکی بوشهر به تسهیلات اختصاص یافته است. این درحالی است که از ابتدای سال تا پایان مردادماه، نسبت تسهیلات به منابع بانکی کشور ۸۰ درصد اعلام شده است. به عبارتی؛ عملکرد بانک های بوشهر قریب ۲۳ درصد از متوسط کشوری پایین تر می باشد. سال گذشته طی همین ایام، وضعیت این شاخص بانکی در بوشهر ۴۸ درصد بوده است.

«خلیج فارس» چندین سال است بر عملکرد بانک های استان در پرداخت تسهیلات تمرکز دارد و گزارش های متعددی به استناد آمارهای بانک مرکزی منتشر کرده که براساس آن بوشهر همواره در رتبه آخر کشور جا خوش کرده بود.

باید گفت در شرایطی که تا دو سال پیش ۳۸ تا ۴۵ درصد سپرده های بانکی استان بوشهر به تسهیلات اختصاص می یافت و مابقی سپرده ها به پایتخت بازگردانده می شد، اینکه در آخرین گزارش بانک مرکزی این شاخص به ۵۷ درصد رسیده، اتفاق رو به جلو است.

اما نکته قابل تامل اینجاست که بوشهر اگرچه از رتبه آخر جدول جدا شده، ولی همچنان بانک های استان در شاخص پرداخت تسهیلات ۲۳ درصد پایین تر از میانگین کشوری می باشند.

از این رو ضروریست استانداری بوشهر درخصوص بهبود شاخص مصارف به منابع بانک های بوشهر حساسیت خود را افزایش دهد تا شاهد افزایش میانگین تسهیلات پردازی در استان باشیم، اقدامی که از نظارت موثر و کارشناسی بر عملکرد بانک های دولتی، خصولتی و خصوصی قابل دسترسی است.