شهردار جدید شهر دالکی انتخاب شد

دالکی خبر: شهردار جدید شهر دالکی انتخاب شد.

به گزارش دالکی خبر، در جلسه صبح پنجشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر دالکی، حسین رضوانی را با پنج رای به عنوان شهردار جدید شهر دالکی انتخاب کرد.

رضوانی معاونت اداری و مالی شهرداری دالکی و سه دوره عضو شورای شهر شبانکاره را در کارنامه دارد .

شهرداری دالکی از حدود ۶ ماه پیش و پس از استعفای عباس جاودانی از سمت شهرداری این شهر، با سرپرستی اداره می شود.

انتخاب قبلی شورای شهر دالکی برای سمت شهردار این شهر سید طاها موسوی بود که چندی پیش از تصدی این مسئولیت انصراف داد.